Biela Modrá Červená

Krajiny, ktorých štátna vlajka má tri charakteristické farby. Biela. Modrá. Červená.

Česká republika. Chorvátsko. Rusko. Slovensko. Slovinsko.

Dovolím si Vás pozvať na skutočne jedinečný a vo svete jediný projekt tohto druhu. Výtvarný prejav umelcov z piatich trojfarebných, bielomodročervených krajín. Výstavu tohto rozmeru otváram 2. mája 2012 (streda) o 18.00 hodine v Trnave. Je to výstava, ktorú treba vidieť. ĽM

www.biela-modra-cervena.eu

Attachments:
Download this file (bmc12_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]535 kB

Listy - Viera Žilinčanová

Viera Žilinčanova sa narodila v roku 1932 v Nových Zamkoch. Celý svoj tvorivý život prežila v Bratislave, v jej milovanom Horskom parku. Študovala VŠVU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1955. Realizovala niekoľko monumentálnych prác, z ktorých snáď najznámejšia je veľkorozmerná maľba „Svadba“ v sobášnej sieni Zicchyho paláca v Bratislave (1988). Pripravila niekoľko scénografických návrhov. S jej neopakovateľným maliarskym rukopisom sa venovala aj prevažne detskej knižnej ilustrácii. Avšak doménou jej tvorby bola maľba. Obdržala titul Zaslúžilá umelkyňa. V jej prípade nesporne pravom. Zúčastnila sa množstva kolektívnych i samostatných výstav doma i v zahraničí. Jej diela sú majetkom desiatok štátnych galerijných a súkromných zbierkových fondov nielen na Slovensku, ale i v cudzine. Umelkyňa bola ocenená prestížnym titulom „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska.“

Čítať ďalej: Listy - Viera Žilinčanová

Listy - Naďa Rappensbergerová-Jankovičová

Dáma slovenskej grafiky. Naďa Rappensbergerová-Jankovičová sa narodila v roku 1936 v Kokave nad Rimavicou. Vysokú školu výtvarných umení absolvovala v Bratislave na oddelení profesora Vincenta Hložníka. Svoje hodnotné grafické dielo predstavila doma i v zahraničí na stovkách výstav. Ilustrovala viac ako stovku kníh, vytvorila množstvo kresieb a ex librisov. V roku 2006 jej vyšla reprezentačná knižná publikácia, ktorá dôkladne mapuje jej doterajšiu tvorbu. Je držiteľkou viacerých cien a uznaní. Tiež je nositeľkou Identifikačného kódu Slovenska.

Čítať ďalej: Listy - Naďa Rappensbergerová-Jankovičová

Listy - Miloš Prekop

Miloš Prekop má čarovný maliarsky talent. Nadväzuje na kvalitu minulých desaťročí i dávnej histórie európskej kultúry. Maľuje súčasné umenie tak, ako ho potrebuje vyjaviť. Venuje sa myšlienke, téme, pri ktorej zostáva určitú dobu. Tak vznikajú jeho neopakovateľné cykly. Chce nimi osloviť ľudí. A on to vie.

Čítať ďalej: Listy - Miloš Prekop

Listy - Martin Činovský

Slovenská kultúra má v sebe veľké čaro. Stáročia ju rozvíjali tisíce umelcov, vkladali do nej estetickú a kultúrnu hodnotu, históriu svojej zeme, života a poznanie. Dnes sú v ich dielach uložené neopakovateľné záznamy o krajine, kde žili. O jej vzácnych ľuďoch.

21. storočie charakterizuje dynamika a neuveriteľne rýchly vývoj v každej oblasti. Rýchlosť tohoto rozvoja a zdanlivo aj života je neúmerná k historickej postupnosti. Milióny kusov spotrebného tovaru strácajú pečať originality, národnej či ľudskej osobitosti. Žijeme unifikované monotónny život medzi výrobkami vysokej profesionality, bez autorského rukopisu. Vo svete, kde mizne identita, začína minorita hodnôt vytvorených človekom pre človeka.

Čítať ďalej: Listy - Martin Činovský

Milan Rúfus - V úvahe a spomienke

Milan Rúfus. Jeden z najväčších slovenských umelcov. V úvahe a spomienke.

Na 7. decembra 2011 pripravili členovia Klubov priateľov Milana Rúfusa spolu so Sapientia klubom Lekárskej fakulty UK, Akadémiou vzdelávania a teraz aj so spoločnosťou Artem v nádherných priestoroch Múzea Jána Cikkera, 8. stretnutie milovníkov poézie majstra Rúfusa. Pred desiatkymi ľudí vystúpil aj Ľuboslav Moza s úvahou o majstrovej tvorbe a niekoľkými spomienkami na ich spoločné stretnutia. Bulletin z tejto kultivovanej a pre myslenie ľudí dôležitej akcie je v prílohe.

Attachments:
Download this file (rufus11_zbo.doc)Zborník[Collection]111 kB

Strana 13 z 16