Jazyk

Cena Talianskeho parlamentu pre Vandu Krivošovú

Vo výstavných priestoroch kultovej Galérie mesta Grottamare v Taliansku sa konala prestížna medzinárodná súťažná výstava Perla Adrie. Medzinárodná porota udelila dňa 23. júna 2012 slovenskej výtvarnej umelkyni Vande Krivošovej vysoké ocenenie Bronzovú medailu Talianskeho parlamentu. Je to vysoké ocenenia pre umelkyňu, pre našu kultúru vôbec. Cenu Talianskeho parlamentu odovzdal výtvarníčke Ľuboslav Moza.

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika