Jazyk

Listy - Miroslav Knap

Miroslav Knap sa narodil 17. mája 1973 v Trstenej. V roku 1997 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Nižnej, na Základnej umeleckej škole v Trstenej a v SZUŠ HIT v Tvrdošíne. Za svoju skutočne hodnotnú tvorbu získal viaceré ceny a uznania. „Najmladší nominovaný umelec z celého sveta“, Belgicko, 1997, cena „Prix Taylor“, Francúzsko, 1998, 1. miesto za návrh na plagát „Francúzska pieseň“, Bratislava, 2001, Hlavná cena na výstave ex librisu, Poľsko, 2001, prvé miesto za logo pre Oravské múzeum, Slovensko, 2007, prvá cena medzinárodnej odbornej poroty na medzinárodnom festivale „Perla Adriatico“ v Taliansku, 2009. Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, knižnej ilustrácii a maľbe. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych a samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkových fondoch súkromných zberateľov a galérií. Žije a tvorí v Tvrdošíne.

 

Miro Knap je výtvarný umelec spätý s detstvom. S tým najkrajším a najhodnotnejším časom v živote človeka. S obdobím, ktoré má čistú podobu kreativity, zdravého vývoja a nevie ubližovať. Je to vek, ktorý pozná hodnotu svedomia. Tieto krásy vkladá umelec do svojej tvorby. Je vymýšľaním príbehov, ktoré zdanlivo so životom nesúvisia. Sú vybájenými rozprávkami. Ale pri hlbšom poznaní sú to príbehy naše. Nechceme ich vidieť. Preto je umenie Mira Knapa také krásne a dôležité. Nie je to vo figurálnej základni nefigurálnych výmyslov. Ale v otvorení citov pre život. Miro bol a vždy zostane výborným kresliarom. Preto dokáže jasne vyjadriť hĺbku fantázie. A tá je vždy podnetná a záhadná. A záhady sú jednou z hybných síl ľudstva. Miro Knap je nesporne jedným z najlepších výtvarných umelcov dneška. Umelec, ktorý bravúrne ovláda maliarske a grafické techniky. Tvorca, ktorý vie ospievať loď bláznov, ale zároveň skritizovať strom úsmevov. Obdivujem ho, že už dnes vie, že život je veľké umenie, kde v pretekoch s čistými pravidlami víťazí jedine to jedno a to pravé. Hodnota. Celá doterajšia tvorba Mira Knapa je spätá s jeho vlastným životným poznaním a nikdy nekončiacou cestou pri jeho prehlbovaní. Má v sebe kus filozofie. Silu nadhľadu. A predovšetkým humanistickú esenciu chémie. Zdanlivo reálne nejestvujúce paradigmy: „Smiech a slzy. Cesty do nekonečna s jasným koncom. Trvalé šťastie a radosť pre všetkých.“ Každou z týchto neskutočných ciest ľudia cestujú. Po mori, po zemi či vo vzduchu. Ich cesta má mnohé poslania. Mňa v nej fascinuje, ako vie autor bezbolestne upozorniť na stáročiami sa opakujúce tie isté chyby. Na odovzdávanie moci mocnými. A úbohosť velikášskeho „Iba Ja“. V ďalšom jemne pripomína, že poklady sú rôzne. V niektorých nájdete zdravie, v iných šťastie, a v ďalších veľa, priveľa peňazí. Ale v žiadnej truhlici nie je všetko spolu.

Tváre ľudí dnešnej komédie v réžii Mira Knapa nesú až pričasto úsmev. Jedine ten totiž dokáže prežiť nešťastie, chorobu až smrť. Je predpokladom večnosti. Vďaka úsmevu ľudstvo jestvuje. Tváre súčasnej ľudskej komédie plávajú či letia v ústrety životu. Niekedy im v očiach žiari energia, inokedy nadhľad, alebo chýbajúca inteligencia. Potom sa v nich zrkadlí zaujatosť bulvárom. Človek spoločenského nadpriemeru, ktorý vytvára nadpolovičnú demokratickú väčšinu. Tú, ktorá víťazí. Miro Knap dospel vo svojej tvorbe veľmi ďaleko. Pozná dnešok z poznania minulosti. Iní minulosť poznajú tiež, ale nechcú pochopiť, že sa v spoločenstve ľudských vzťahov dodnes nič nezmenilo. Ľuďom bulváru jednoducho chutí sila, škandál, hľadanie zla, manipulácie všetkými, len nie sebou. Miro Knap ilustruje dnešok tak ako málokto. Je akýmsi kronikárom doby a to je úloha v každej dobe najzodpovednejšia.

Je slovenským umelcom, ktorého meno má svoju váhu aj v Európe. Jeho dielo človeka vnútorne obohatí. Dodá mu silu a vôľu, keď ju potrebuje. Umelcove obrazy nadchnú a vyzvú k tichej meditácii o človeku. K šťastnému pocitu, že napriek všetkým zmenám ľudského počasia nie je to až tak zlé. Miro Knap má istú ruku, Využíva ju kresbe detailov v zložitých kresebných súkoliach či grafi ckých technikách. Je majstrom knižnej ilustrácie, predovšetkým detskej. Tu preukazuje bohatstvo svojej duše a empatiu, ktorá nemá obdobu. Je uznávaným tvorcom ex librisu. Rešpektovaným vo svete. Ako maliar presviedča príbehmi, s ktorými sa už nestretáme. Farba, kompozícia a harmónia obrazovej plochy, zložitosti lineárnych vzťahov a hravosť obsahových prvkov, o tom všetkom je autorova maľba. Bohatá na dej. Bohatá na zážitky. Autor sa vynikajúco zhosťuje aj iných disciplín, ako knižný dizajn, logo a mnohé ďalšie.

„Je trpezlivý, zábavný, láskavý, milujúci, spoľahlivý a oddaný. Aby som však nepôsobila utopisticky, tak aj nie dosť technicky zdatný a s nepopísateľným orientačným zmyslom. Človek, ktorý má svoj svet. Toto sú slová, ktoré by mali v skratke vystihovať môjho manžela a otca našej dcéry Bianky. Mirko patrí medzi tých umelcov, ktorí sa dokážu ukážkovo postarať o svoju rodinku, no popri tom dokážu vytvoriť vo svojom umeleckom svete aj nádherné obrazy, ktorými vystihujú svoje zážitky. Je maximálne spoľahlivý. Hovorí za neho práca. A popri všetkom sa dokáže trpezlivo venovať aj mne a našej Bianke. Je prváčka, a keďže ja patrím k ľuďom menej trpezlivým, on sa s ňou učieva. V spoločnosti ho majú ľudia veľmi v obľube. Dokáže zabávať svojou fantáziou. Stačí povedať jedno dve slová a on vám z toho urobí celý príbeh, alebo urobí vtipný preklad akéhokoľvek cudzojazyčného filmu. Okrem vzťahu k výtvarnému umeniu vie majstrovsky narábať aj so slovami. Jeho slovné hračky pripomínajú Feldekov Kalambúr. Menej zábavné už je, keď sme niekde vonku – v cudzom meste. Vždy, keď povie, že vie, kde je, že vie, kam má ísť, viem, že je problém. Mám istotu, že keď povie, že ideme doprava, mali by sme zabočiť doľava. Musíme síce akceptovať jeho rozhodnutie, pretože je otec rodiny, a ísť tým smerom, ako povedal, ale na 90 % sa stane, že sa musíme vrátiť. Mirko je náš zábavný, milujúci, láskavý a trpezlivý umelec, ocino, manžel, učiteľ a priateľ.“ Mariana, manželka.

Ľuboslav Moza, júl 2012

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_7_8_2012_web.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika