Jazyk

Biela Modrá Červená

Krajiny, ktorých štátna vlajka má tri charakteristické farby. Biela. Modrá. Červená.

Česká republika. Chorvátsko. Rusko. Slovensko. Slovinsko.

Dovolím si Vás pozvať na skutočne jedinečný a vo svete jediný projekt tohto druhu. Výtvarný prejav umelcov z piatich trojfarebných, bielomodročervených krajín. Výstavu tohto rozmeru otváram 2. mája 2012 (streda) o 18.00 hodine v Trnave. Je to výstava, ktorú treba vidieť. ĽM

www.biela-modra-cervena.eu

Attachments:
Download this file (bmc12_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]535 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika