Jazyk

Listy - Miloš Prekop

Miloš Prekop má čarovný maliarsky talent. Nadväzuje na kvalitu minulých desaťročí i dávnej histórie európskej kultúry. Maľuje súčasné umenie tak, ako ho potrebuje vyjaviť. Venuje sa myšlienke, téme, pri ktorej zostáva určitú dobu. Tak vznikajú jeho neopakovateľné cykly. Chce nimi osloviť ľudí. A on to vie.

 

Do umeleckého života Slovenska vstúpil hneď po absolvovaní vysokej školy. Venuje sa propagačnej grafike a širokému spektru služieb, ktoré s ňou súvisia. Vďaka tomu dosiahol zdanlivo slobodu a voľnosť pre vlastnú maliarsku tvorbu. Niekoľko etáp v jeho doterajšom tvorivom vývoji odkrýva nielen rozsah jeho tvorivých ambícií, ale aj umeleckú potenciu a schopnosti. Výtvarný prejav je preňho vždy akoby poznaním z inak cíteného sveta. Nachádza v ňom sám seba. Nesmierne si však vážim, že sa usiluje priblížiť v umení zdanlivo zložité ľuďom. Vo výtvarnom prejave je všetko pochopiteľné. Záleží na divákovi.

Akceptovanie kontinuity je logickým predpokladom nového. Miloš Prekop študoval abstraktnú maľbu cielene, premyslene a dlho. Sprvu používal tmavé, až monochrómne tóny. Pre väčší dojem v monumentálnych rozmeroch. Pri veľkých rozmeroch svojich obrazov už zostal. Autorova abstrakcia bola sprvu tmavo vážna, neskôr dynamická, žiadostivá. Dnes sa zmenila na farebne mäkkú, dostáva ju do polohy harmónie a pokoja. Je to významová abstrakcia, ktorá mení abstraktnú obrazovú plochu potretú farbami nenásilnou plasticitou a malými inofarebnými, často významovými prvkami v nej.

V ďalšej sérii obrazov hľadá cez minulosť základy tohto sveta. Nemôže pritom vynechať archetypy histórie ľudstva. Vlnovku, trojuholník, štvorec, kruh. Geometrické tvary, ktoré mali v symbolike i myslení ľudí svoje významy.

Tvorba Miloša Prekopa je originálna. Predovšetkým tvorba posledných piatich rokov. Objavil pre ľudí krásu “remaku”. Približuje silu umeleckých osobností. Pretvára ju. Mimoriadne úspešne a tvorivo. Čisté farebné plochy. Expresívne štúdie. Tvarová jednoznačnosť. Vznikajú obrazy, ktoré majú v sebe vnútorné zaujatie, silu, náboj, ktorý fascinuje, a krásu. Umenie Miloša Prekopa je na dnešnej výtvarnej scéne ojedinelé. Charakterizuje ho autorský rukopis, ktorý je už dnes osobitý a charakteristický pre jeho tvorbu vôbec.

Miloš Prekop sa narodil v roku 1967 v Cíferi. Po vyštudovaní PdF UK v Bratislave, odbor výtvarná výchova, sa začal cielene venovať maľbe a tvorbe objektov. V Trnave založil grafické štúdio a s ním aj And Galériu, kde pravidelne usporadúva výročné výstavy trnavských výtvarných umelcov. Zúčastnil sa viacerých samostatných a kolektívnych výstav. Za svoju tvorbu obdržal viaceré ocenenia doma i v zahraničí. Je nositeľom bronzovej medaily Talianskeho parlamentu. Jeho výtvarné diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach v Európe, ale aj mnohých ďalších štátoch sveta. Žije a tvorí v obci Cífer-Pác a v Trnave.

V januári tohto roku pripravil Miloš Prekop veľkorysú výstavu, na ktorej vystavil temer sto svojich prác z obdobia piatich rokov. Jej názov 45 : 9 – 5 naznačuje veľa. Výstava mala veľký ohlas. Jeho tvorba tak vstúpila do kategórie najlepšej, kde dominuje jeho autorský kontakt s divákom. Miloš Prekop je nositeľom „Identifikačného kódu Slovenska“.

Ľuboslav Moza, január 2012

Zdroj: http://www.klubsk.net/Listy/listy_1_2_2012_web.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika