Jazyk

PhDr. Ľuboslav Moza

Teoretik a historik umenia, odborný znalec pre výtvarné umenie, galerista, vysokoškolský pedagóg

V oblasti výtvarného umenia odborne pracuje už od roku 1974. Od toho času realizoval viac ako 500 kolektívnych výstav a viac ako 400 samostatných na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko a iné). Zo slovenských umelcov možno spomenúť reprezentačné samostatné výstavy, ktoré pripravil,  napr.: R. Krivoš, M. Laluha, E. Bačík, V. Gažovič, B. Záboj Kulhavý, V. Hulík, J. Velká, V. Popovič, M. Činovský, A. Vojtášek, E. Venkov, O. Zimka a mnohé ďalšie. Ako jediný galerista v Európe systematicky slávnostne uvádzal počas výstav tvorbu nových poštových známok (1998 - 2004). Publikoval stovky odborných článkov a umeleckých kritík. Vydal „Album kresieb Emila Bačíka“, „Album malieb Emília Urbanová“, profilové albumy „Martin Činovský“, „Martin Pala“, „Rasťo Čambál“, stovky katalógov a skladačiek k výstavám a sympóziám, knihu „Naďa Rappensbergerová“ a text ku knihe „Umenie milovať“.

Propaguje slovenské výtvarné umenie doma i v zahraničí, organizuje domáce i zahraničné, individuálne a kolektívne výstavy výtvarného umenia, počas vernisáží sa zameriava na ojedinelé kultúrne i odborné prezentácie viacerých umeleckých disciplín.

Organizuje medzinárodné umelecké sympóziá a z novovytvorených diel (výtvarné umenie, literatúra, hudba) pripravuje putovné výstavy po svete. Objavuje temer stratené materiály o našom umení a približuje tak jeho pestrosť a nepoznanú hodnotu dnešnej generácii: 500 rokov od namaľovania Mony Lisy (2006), Človek a láska v súčasnom umení - k 40. výročiu piesne All you need is love od Beatles (2007), Alexander Dubček - Vznik legendy (2008), Medzinárodný rok planéty Zem (2008), Charles Darwin - 200 výročie narodenia (2009), Skupina Kontinuita (2009), Anticipácia našej budúcnosti (2010), Vzťahy - Roku kresťanskej kultúry na Slovensku (2010), Tvorba pedagógov KVV Pedagogickej fakulty UK (2011), Erazmus Rotterdamský „Chvála bláznivosti dnes“ - 500. výročie vydania knihy (2011), Tvorivá skupina 4 (2012), Dni taliansko - slovenského priateľstva (2012), Tri nezameniteľné osobnosti - k 100. výročiu narodenia Michlangelo Antonioni, Eugéne Ionesco a Jackson Pollock (2012), Karol May - sté výročie úmrtia autora (2012), veselo smutná výstava o stave spoločnosti „Binderfresh“ (2013), Identifikačný kód Slovenska „Retrospektíva“ - rozsiahla výstava nositeľov tohto ocenenia ku 20. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky (2013), Cyril a Metod - výročie príchodu vierozvestcov (2013). Realizuje súťažné umelecké festivaly u nás a v zahraničí (predovšetkým v Taliansku). V roku 2007 založil prestížnu tradíciu pravidelného oceňovania tvorby významných predstaviteľov slovenskej kultúry s cieľom lepšieho uvedomenia si jej identity pod názvom Identifikačný kód Slovenska.

Od roku 1997 vedie renomovanú galériu Merum v Modre, v ktorej usporiadal viac ako 70 výstav. Založil  galériu Slofa na námestí SNP. V bratislavskej časti Patrónka založil galériu Westend. Neskôr novo vyprofiloval reprezentačnú galériu Sala Terrena, ktorá sa nachádza v Prezidentskom paláci v Bratislave. V nej tvorivo prezentuje tvorbu profilových osobností súčasného slovenského výtvarného umenia. Najnovšie založil komornú galériu BCPB kde vytvoril vynikajúce podmienky pre spoločenské stretnutia.

Aktívne spolupracuje s talianskym združením La Tavolozza v Porto Sant'Elpidio, kde prezentuje slovenských výtvarných umelcov na medzinárodných festivaloch. Umelci už priniesli viacero medailí, či už to bolo z festivalu „Premio Citta 'di Porto Sant'Elpidio“ alebo „Premio Internazionale d'Arte San Crispino“, „Perla Adriatico“.

Obdržal ocenenia, uznania a ďakovné listy od prezidenta Slovenskej republiky, od talianskej kultúrnej spoločnosti a ďalších: „Medzinárodná cena“ z umeleckého festivalu San Crispino (Taliansko 2004), „Cena za výtvarnú teóriu a kritiku“ (Taliansko 2005), „Cena výtvarnej teórie a kritiky“ na II. ročníku prestížneho projektu Perla Adriatico (Taliansko 2008). Spolupracuje s významnými osobnosťami i z iných kultúrnych oblastí.

Pedagogicky pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Po dlhých rokoch tvorivej práce Ľuboslav Moza naďalej organizuje vernisáže, festivaly, sympóziá, predaje obrazov, píše knihy a publikuje, a s veľkou radosťou prednáša. Umenie cíti i ctí. Skutočne miluje, čo robí. Je členom Európskej akadémie vied a umení (EAVU – EASA).

Jún 2013

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika