Listy - Alexander Vika

Slovenské sochárske umenie má úžasnú tradíciu. V monumentálnej podobe ho reprezentujú veľké mená, ktoré vytvorili tie najkrajšie a najväčšie pomníky dobám minulým. Vznikali a doposiaľ sú trvalou súčasťou nášho životného okolia. Stretávame sa s nimi dennodenne. Uniká nám však ich podstata. Tvorivý akt autora, ktorý v danej dobe zobrazil čas, ktorý žil, aby stopu o ňom zanechal budúcim generáciám. Dnešok zabúda rýchlejšie ako kedy predtým. Nielen pre nekonečnú prázdnotu monotónnych životných impulzov, ktorým postupne podliehajú aj tí najpevnejší. Všetko sa stáva dekoráciou. Možno len závidieť iným národom, ktoré poznajú životopisy každého svojho umelca, ktorého tvorba formuje ich životné prostredie. Slovenské komorné sochárstvo tvorí nezastupiteľnú hodnotu nášho umenia. V medaile, plakete, v reliéfoch, či už pre exteriér, alebo v interiérovej monumentálnej realizácii. Veľký pôvab majú komorné plastiky v rôznych materiáloch. Naše sochárstvo bolo i zostáva svetovým. Zaslúžil sa o to aj významný slovenský sochár, docent, akademický maliar, Doktor Honoris Causa, majiteľ viacerých významných cien a uznaní, Alexander Vika.

Čítať ďalej: Listy - Alexander Vika

Listy - Jaroslav Kočiš

Tento výtvarný umelec patrí do Zlatého fondu slovenskej kultúry. Do tvorivých súvislostí Generácie 1930. Jeho tvorba je vychádzajúcou hviezdou umenia osobnosti, ktorá vytvorila trvalo hodnotné umelecké dielo. Slovenská kultúra zažíva celé svoje obdobie neuveriteľné pohyby. Je originálna, stále mladá a objavná, dokáže osloviť a presvedčiť o vysokej hodnote aj svet. Jaro Kočiš je jednoducho unikátom, na ktorý treba byť hrdý.

Čítať ďalej: Listy - Jaroslav Kočiš

Túto hudbu mám rád

Rozhovor s Ľ. Mozom na rádiu Slovensko v relácii Túto hudbu mám rád:

Čítať ďalej: Túto hudbu mám rád

Listy - Milan Hrčka

Od tvorivých začiatkov, ktoré boli excelentným autorským vstupom do sveta umenia, si umelcova tvorba dodnes udržiava hodnoty v modernom nazeraní na históriu i prítomnosť domoviny. Narodil sa 24. 4. 1947 v Bratislave. Na oddelení maľby Vysokej školy výtvarných umení absolvoval v maliarskom ateliéri prof. Jána Želibského. Milan Hrčka bol najvýraznejší zjav slovenskej maliarskej moderny polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia. Bol jeden z prvých, ktorý výtvarne zachytil civilizáciu, architektúru sídlisk a nevyrovnaný vzťah industrializácie a prírody. Mal perfektný základ od svojho profesora, ktorý mu odovzdal tajomstvo krajiny ako maliarskeho fenoménu. Z veľkého množstva kolegov slávnej Želibského školy veľmi citlivo prešiel k mapovaniu histórie a moderného dneška. Topografické videnie novej krajiny postupne dolaďoval. Zapájal písmená a slová, montáže a mnohé iné prvky do obrazovej plochy. Kombinoval ju s fotografiou a výsledkom bol a doposiaľ u tohto výnimočného umelca je hlboký vzťah k identite a obdiv všetkému, čo ju udržiava.

Čítať ďalej: Listy - Milan Hrčka

Listy - Miroslav Knap

Miroslav Knap sa narodil 17. mája 1973 v Trstenej. V roku 1997 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Nižnej, na Základnej umeleckej škole v Trstenej a v SZUŠ HIT v Tvrdošíne. Za svoju skutočne hodnotnú tvorbu získal viaceré ceny a uznania. „Najmladší nominovaný umelec z celého sveta“, Belgicko, 1997, cena „Prix Taylor“, Francúzsko, 1998, 1. miesto za návrh na plagát „Francúzska pieseň“, Bratislava, 2001, Hlavná cena na výstave ex librisu, Poľsko, 2001, prvé miesto za logo pre Oravské múzeum, Slovensko, 2007, prvá cena medzinárodnej odbornej poroty na medzinárodnom festivale „Perla Adriatico“ v Taliansku, 2009. Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, knižnej ilustrácii a maľbe. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych a samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkových fondoch súkromných zberateľov a galérií. Žije a tvorí v Tvrdošíne.

Čítať ďalej: Listy - Miroslav Knap

Cena Talianskeho parlamentu pre Vandu Krivošovú

Vo výstavných priestoroch kultovej Galérie mesta Grottamare v Taliansku sa konala prestížna medzinárodná súťažná výstava Perla Adrie. Medzinárodná porota udelila dňa 23. júna 2012 slovenskej výtvarnej umelkyni Vande Krivošovej vysoké ocenenie Bronzovú medailu Talianskeho parlamentu. Je to vysoké ocenenia pre umelkyňu, pre našu kultúru vôbec. Cenu Talianskeho parlamentu odovzdal výtvarníčke Ľuboslav Moza.

Strana 10 z 15