Listy - Miroslav Knap

Miroslav Knap sa narodil 17. mája 1973 v Trstenej. V roku 1997 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Nižnej, na Základnej umeleckej škole v Trstenej a v SZUŠ HIT v Tvrdošíne. Za svoju skutočne hodnotnú tvorbu získal viaceré ceny a uznania. „Najmladší nominovaný umelec z celého sveta“, Belgicko, 1997, cena „Prix Taylor“, Francúzsko, 1998, 1. miesto za návrh na plagát „Francúzska pieseň“, Bratislava, 2001, Hlavná cena na výstave ex librisu, Poľsko, 2001, prvé miesto za logo pre Oravské múzeum, Slovensko, 2007, prvá cena medzinárodnej odbornej poroty na medzinárodnom festivale „Perla Adriatico“ v Taliansku, 2009. Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, knižnej ilustrácii a maľbe. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych a samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkových fondoch súkromných zberateľov a galérií. Žije a tvorí v Tvrdošíne.

Čítať ďalej: Listy - Miroslav Knap

Cena Talianskeho parlamentu pre Vandu Krivošovú

Vo výstavných priestoroch kultovej Galérie mesta Grottamare v Taliansku sa konala prestížna medzinárodná súťažná výstava Perla Adrie. Medzinárodná porota udelila dňa 23. júna 2012 slovenskej výtvarnej umelkyni Vande Krivošovej vysoké ocenenie Bronzovú medailu Talianskeho parlamentu. Je to vysoké ocenenia pre umelkyňu, pre našu kultúru vôbec. Cenu Talianskeho parlamentu odovzdal výtvarníčke Ľuboslav Moza.

Listy - Rudolf Krivoš

Rudo Krivoš sa narodil 16. novembra 1933 v Tisovci. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v Bratislave v roku 1956. Je držiteľom mnohých cien, odmien a uznaní. Zúčastnil sa desiatok samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v kolekciách galérií a súkromných zberateľov na celom svete. A dnes je tento umelec jedným z najžiadanejších autorov. Jeho dielo fascinuje a priťahuje zberateľov viac ako kedykoľvek predtým. Lebo je ojedinelé a originálne. Má taký výraz, s akým sa v umení nemožno stretnúť. Vypovedá o skutočných hodnotách. Ono otvára ľudské zmysly, aby ich naplnilo mnohými pocitmi potrebnými pre rast človeka a civilizácie. Už dnes vieme, že umelcova tvorba pretrvá pre jej imanentnú silu veky.

Čítať ďalej: Listy - Rudolf Krivoš

Listy - Milan Chovanec

Jeho tvorba zostáva večnou, jedinečnou. Svetový vývoj umenia ma svoje umelecké smery, slohy, štýly, hnutia, osobnosti a mimoriadnych jedincov. Hodnota vkladu tychto mimoriadnych tvorcov je umelecky, zberateľsky i finančne výnimočná. Tvorili súčasť doby. Sú trvalou súčasťou budúcnosti. Sú spojovníkmi medzi umeleckými skupinami. Milan Chovanec (1943–2008) je jedným z nich. Jeho rozsiahle monumentálne i komorné maliarske dielo je a zostane ojedinelým zjavom v slovenskom výtvarnom umení. Tvorbou nám objavil zdanlivo nepoznanú krásu dotykov a súžitia v ľudskom živote. Jeho farby a tvary. Zmyselnú náruživosť, dynamiku a hodnoty. Milanove obrazy sú predovšetkým o vzájomnej ľudskej komunikácii. Plne, oslovujúce a zároveň vítajúce človeka pri vstupedo sveta, akým by mohol byť.

Čítať ďalej: Listy - Milan Chovanec

Biela Modrá Červená

Krajiny, ktorých štátna vlajka má tri charakteristické farby. Biela. Modrá. Červená.

Česká republika. Chorvátsko. Rusko. Slovensko. Slovinsko.

Dovolím si Vás pozvať na skutočne jedinečný a vo svete jediný projekt tohto druhu. Výtvarný prejav umelcov z piatich trojfarebných, bielomodročervených krajín. Výstavu tohto rozmeru otváram 2. mája 2012 (streda) o 18.00 hodine v Trnave. Je to výstava, ktorú treba vidieť. ĽM

www.biela-modra-cervena.eu

Attachments:
Download this file (bmc12_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]535 kB

Listy - Viera Žilinčanová

Viera Žilinčanova sa narodila v roku 1932 v Nových Zamkoch. Celý svoj tvorivý život prežila v Bratislave, v jej milovanom Horskom parku. Študovala VŠVU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1955. Realizovala niekoľko monumentálnych prác, z ktorých snáď najznámejšia je veľkorozmerná maľba „Svadba“ v sobášnej sieni Zicchyho paláca v Bratislave (1988). Pripravila niekoľko scénografických návrhov. S jej neopakovateľným maliarskym rukopisom sa venovala aj prevažne detskej knižnej ilustrácii. Avšak doménou jej tvorby bola maľba. Obdržala titul Zaslúžilá umelkyňa. V jej prípade nesporne pravom. Zúčastnila sa množstva kolektívnych i samostatných výstav doma i v zahraničí. Jej diela sú majetkom desiatok štátnych galerijných a súkromných zbierkových fondov nielen na Slovensku, ale i v cudzine. Umelkyňa bola ocenená prestížnym titulom „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska.“

Čítať ďalej: Listy - Viera Žilinčanová

Strana 10 z 14