Listy - Oľga Bartošíková

Často sme ako malé deti. Fascinujú nás mimoriadne veci. Niekto stanoví líniu výnimočnosti a ideme za ňou. A keď ju zvýrazní cez médiá, je z nej sláva. Udalosť národa. Spoločnosť sa ku nej vracia, kým ju neprevýši nová mimoriadnosť. Taký je nielen dnešný kapitalizmus. Takí sme my, ľudia. Niektoré príbehy však sami formulujeme ako významom dlhodobé. Lebo sú pochopené a objavené ako hodnota. Zostanú snáď aj večným prínosom pre ich jedinečnosť. Sú nimi aj príbehy šesťdesiatych rokov XX. storočia. Učinili zadosť i bulváru, ale pre spoločnosť tvorili predovšetkým to, k čomu sa s obdivom vraciame a na čo nadväzujeme. Boli to príbehy o osobnosti jedinca i spoločenstve malomeštiakov, o raste intelektuála a jeho existencii. Bola v nich nielen vtedajšia progresívna súčasnosť, ale, a čo bolo mimoriadne, oni boli vzorom a významnou studnicou pre vtedajší svet. Naše šesťdesiate roky minulého storočia šokovali Európu a s odstupom času šokujú aj nás. Boli sme svetoví a nevedeli o tom. (Dnes asi svetoví nie sme a tiež o tom nevieme.)

Čítať ďalej: Listy - Oľga Bartošíková

Listy - Juraj Kukura

„Kapitoly slovenského hereckého umenia majú síce krátku, ale čarovnú históriu. Akoby sprevádzali spoločnosť a život vo chvíľkach intimity i radosti. Tvorili ich osobnosti, ktorých umenie formovalo ľudí pri výbere zmysluplnosti bytia. Približovali svetovú klasiku, fantastickú modernu i slovenskú hru. A ľudia to vnímali, rástli a spoznávali. Často sa vraví o tom, čo by dokázali naše hviezdy s hereckým umením v Amerike. A všetci vedia, že by dokázali. Jedným z najlepších slovenských hercov, ktorý divadlo nielen hrá, ale predovšetkým ním žije je Juraj Kukura. Výborný umelec, excelentný herec, jeden z najznámejších doma i v Európe. Videl som jeho absolventské predstavenie v divadielku Reduta. Už vtedy som si uvedomil, koľko energie, kreativity a perspektív sa skrýva v mladom chlapcovi s fúzikmi. V človeku ktorý herectvom žije v každom predstavení.“

Čítať ďalej: Listy - Juraj Kukura

Milan Laluha - Objavil som motív

Dávame Vám do pozornosti výstavu, ktorá je prierezom celoživotného diela Milana Laluhu, legendy moderného slovenského maliarstva a nositeľa ocenenia Identifikačný kód Slovenska.

Otvorenie výstavy sa uskutoční 22.10.2013 o 17.00 hod. v Pálffyho paláci na Panskej 19 v Bratislave. Výstava potrvá do 10. novembra 2013.

http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/objavil-som-motiv

Attachments:
Download this file (laluha13_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]75 kB

O výstave maľovanej prírodou

25. septembra 2013 sa uskutočnila výstava, ktorá dáva verejnosti správu o význame a hodnote plenéru ako predmetu na katedre výtvarnej výchovy PdF UK.

Prízemie dekanátu na Račianskej ulici je už dlhšiu dobu miestom prezentácií študentov výtvarnej katedry. Jediné, čo tieto výstavky potrebujú, je väčšia propagácia. Lebo sú naozaj nielen ukážkou študijných výsledkov, ale aj otváraním dverí k hodnote. Ľudia chcú poznať umenie. Poznať cestu, ktorá tvorcu vedie k jeho výsledku. Je najčistejšia, lebo je prvá. Je prvým krokom na verejnosti, ktorý ukazuje školácke chyby ale i dobré výsledky. Je v ňom vidieť tvorivosť a niekedy i novotu. Niet nič lepšie ako poznať najrannejšiu tvorbu. Z nej totiž vzniká a rozvíja sa všetko.

Čítať ďalej: O výstave maľovanej prírodou

Bienále Ilustrácií Bratislava 2013

Každý nepárny rok vstupuje do Bratislavy celý detský svet, aby si pripomenul, že život sú rozprávkové príbehy, ktoré k nám prichádzajú cez literatúru a výtvarný prejav.

Od 6. septembra 2013 prebieha v bratislavskom Dome umenia svetové BIB 2013 a potrvá niekoľko mesiacov. Je jedinečnou udalosťou, ktorú sa vďaka úsiliu podarilo udržať. Medzinárodný projekt s tradíciou a rešpektom je opäť tu. V dave povrchných bláznivostí dneška vysoko prečnieva. Je nositeľom niečoho, čo sa zdanlivo stráca. Detskej slobody. Bodaj by zotrvalo ešte pekných pár storočí.

Attachments:
Download this file (bib13_poz.jpg)Termínovník[Schedule]77 kB
Čítať ďalej: Bienále Ilustrácií Bratislava 2013

Strana 8 z 16