Listy - Rudolf Krivoš

Rudo Krivoš sa narodil 16. novembra 1933 v Tisovci. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v Bratislave v roku 1956. Je držiteľom mnohých cien, odmien a uznaní. Zúčastnil sa desiatok samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v kolekciách galérií a súkromných zberateľov na celom svete. A dnes je tento umelec jedným z najžiadanejších autorov. Jeho dielo fascinuje a priťahuje zberateľov viac ako kedykoľvek predtým. Lebo je ojedinelé a originálne. Má taký výraz, s akým sa v umení nemožno stretnúť. Vypovedá o skutočných hodnotách. Ono otvára ľudské zmysly, aby ich naplnilo mnohými pocitmi potrebnými pre rast človeka a civilizácie. Už dnes vieme, že umelcova tvorba pretrvá pre jej imanentnú silu veky.

Čítať ďalej: Listy - Rudolf Krivoš

Listy - Milan Chovanec

Jeho tvorba zostáva večnou, jedinečnou. Svetový vývoj umenia ma svoje umelecké smery, slohy, štýly, hnutia, osobnosti a mimoriadnych jedincov. Hodnota vkladu tychto mimoriadnych tvorcov je umelecky, zberateľsky i finančne výnimočná. Tvorili súčasť doby. Sú trvalou súčasťou budúcnosti. Sú spojovníkmi medzi umeleckými skupinami. Milan Chovanec (1943–2008) je jedným z nich. Jeho rozsiahle monumentálne i komorné maliarske dielo je a zostane ojedinelým zjavom v slovenskom výtvarnom umení. Tvorbou nám objavil zdanlivo nepoznanú krásu dotykov a súžitia v ľudskom živote. Jeho farby a tvary. Zmyselnú náruživosť, dynamiku a hodnoty. Milanove obrazy sú predovšetkým o vzájomnej ľudskej komunikácii. Plne, oslovujúce a zároveň vítajúce človeka pri vstupedo sveta, akým by mohol byť.

Čítať ďalej: Listy - Milan Chovanec

Biela Modrá Červená

Krajiny, ktorých štátna vlajka má tri charakteristické farby. Biela. Modrá. Červená.

Česká republika. Chorvátsko. Rusko. Slovensko. Slovinsko.

Dovolím si Vás pozvať na skutočne jedinečný a vo svete jediný projekt tohto druhu. Výtvarný prejav umelcov z piatich trojfarebných, bielomodročervených krajín. Výstavu tohto rozmeru otváram 2. mája 2012 (streda) o 18.00 hodine v Trnave. Je to výstava, ktorú treba vidieť. ĽM

www.biela-modra-cervena.eu

Attachments:
Download this file (bmc12_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]535 kB

Listy - Viera Žilinčanová

Viera Žilinčanova sa narodila v roku 1932 v Nových Zamkoch. Celý svoj tvorivý život prežila v Bratislave, v jej milovanom Horskom parku. Študovala VŠVU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1955. Realizovala niekoľko monumentálnych prác, z ktorých snáď najznámejšia je veľkorozmerná maľba „Svadba“ v sobášnej sieni Zicchyho paláca v Bratislave (1988). Pripravila niekoľko scénografických návrhov. S jej neopakovateľným maliarskym rukopisom sa venovala aj prevažne detskej knižnej ilustrácii. Avšak doménou jej tvorby bola maľba. Obdržala titul Zaslúžilá umelkyňa. V jej prípade nesporne pravom. Zúčastnila sa množstva kolektívnych i samostatných výstav doma i v zahraničí. Jej diela sú majetkom desiatok štátnych galerijných a súkromných zbierkových fondov nielen na Slovensku, ale i v cudzine. Umelkyňa bola ocenená prestížnym titulom „Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska.“

Čítať ďalej: Listy - Viera Žilinčanová

Listy - Naďa Rappensbergerová-Jankovičová

Dáma slovenskej grafiky. Naďa Rappensbergerová-Jankovičová sa narodila v roku 1936 v Kokave nad Rimavicou. Vysokú školu výtvarných umení absolvovala v Bratislave na oddelení profesora Vincenta Hložníka. Svoje hodnotné grafické dielo predstavila doma i v zahraničí na stovkách výstav. Ilustrovala viac ako stovku kníh, vytvorila množstvo kresieb a ex librisov. V roku 2006 jej vyšla reprezentačná knižná publikácia, ktorá dôkladne mapuje jej doterajšiu tvorbu. Je držiteľkou viacerých cien a uznaní. Tiež je nositeľkou Identifikačného kódu Slovenska.

Čítať ďalej: Listy - Naďa Rappensbergerová-Jankovičová

Listy - Miloš Prekop

Miloš Prekop má čarovný maliarsky talent. Nadväzuje na kvalitu minulých desaťročí i dávnej histórie európskej kultúry. Maľuje súčasné umenie tak, ako ho potrebuje vyjaviť. Venuje sa myšlienke, téme, pri ktorej zostáva určitú dobu. Tak vznikajú jeho neopakovateľné cykly. Chce nimi osloviť ľudí. A on to vie.

Čítať ďalej: Listy - Miloš Prekop

Strana 11 z 15