Listy - Milan Hrčka

Od tvorivých začiatkov, ktoré boli excelentným autorským vstupom do sveta umenia, si umelcova tvorba dodnes udržiava hodnoty v modernom nazeraní na históriu i prítomnosť domoviny. Narodil sa 24. 4. 1947 v Bratislave. Na oddelení maľby Vysokej školy výtvarných umení absolvoval v maliarskom ateliéri prof. Jána Želibského. Milan Hrčka bol najvýraznejší zjav slovenskej maliarskej moderny polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia. Bol jeden z prvých, ktorý výtvarne zachytil civilizáciu, architektúru sídlisk a nevyrovnaný vzťah industrializácie a prírody. Mal perfektný základ od svojho profesora, ktorý mu odovzdal tajomstvo krajiny ako maliarskeho fenoménu. Z veľkého množstva kolegov slávnej Želibského školy veľmi citlivo prešiel k mapovaniu histórie a moderného dneška. Topografické videnie novej krajiny postupne dolaďoval. Zapájal písmená a slová, montáže a mnohé iné prvky do obrazovej plochy. Kombinoval ju s fotografiou a výsledkom bol a doposiaľ u tohto výnimočného umelca je hlboký vzťah k identite a obdiv všetkému, čo ju udržiava.

Čítať ďalej: Listy - Milan Hrčka

Listy - Miroslav Knap

Miroslav Knap sa narodil 17. mája 1973 v Trstenej. V roku 1997 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. Pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Nižnej, na Základnej umeleckej škole v Trstenej a v SZUŠ HIT v Tvrdošíne. Za svoju skutočne hodnotnú tvorbu získal viaceré ceny a uznania. „Najmladší nominovaný umelec z celého sveta“, Belgicko, 1997, cena „Prix Taylor“, Francúzsko, 1998, 1. miesto za návrh na plagát „Francúzska pieseň“, Bratislava, 2001, Hlavná cena na výstave ex librisu, Poľsko, 2001, prvé miesto za logo pre Oravské múzeum, Slovensko, 2007, prvá cena medzinárodnej odbornej poroty na medzinárodnom festivale „Perla Adriatico“ v Taliansku, 2009. Venuje sa voľnej a úžitkovej grafike, kresbe, knižnej ilustrácii a maľbe. Zúčastnil sa viacerých kolektívnych a samostatných výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú v zbierkových fondoch súkromných zberateľov a galérií. Žije a tvorí v Tvrdošíne.

Čítať ďalej: Listy - Miroslav Knap

Cena Talianskeho parlamentu pre Vandu Krivošovú

Vo výstavných priestoroch kultovej Galérie mesta Grottamare v Taliansku sa konala prestížna medzinárodná súťažná výstava Perla Adrie. Medzinárodná porota udelila dňa 23. júna 2012 slovenskej výtvarnej umelkyni Vande Krivošovej vysoké ocenenie Bronzovú medailu Talianskeho parlamentu. Je to vysoké ocenenia pre umelkyňu, pre našu kultúru vôbec. Cenu Talianskeho parlamentu odovzdal výtvarníčke Ľuboslav Moza.

Listy - Rudolf Krivoš

Rudo Krivoš sa narodil 16. novembra 1933 v Tisovci. Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v Bratislave v roku 1956. Je držiteľom mnohých cien, odmien a uznaní. Zúčastnil sa desiatok samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v kolekciách galérií a súkromných zberateľov na celom svete. A dnes je tento umelec jedným z najžiadanejších autorov. Jeho dielo fascinuje a priťahuje zberateľov viac ako kedykoľvek predtým. Lebo je ojedinelé a originálne. Má taký výraz, s akým sa v umení nemožno stretnúť. Vypovedá o skutočných hodnotách. Ono otvára ľudské zmysly, aby ich naplnilo mnohými pocitmi potrebnými pre rast človeka a civilizácie. Už dnes vieme, že umelcova tvorba pretrvá pre jej imanentnú silu veky.

Čítať ďalej: Listy - Rudolf Krivoš

Listy - Milan Chovanec

Jeho tvorba zostáva večnou, jedinečnou. Svetový vývoj umenia ma svoje umelecké smery, slohy, štýly, hnutia, osobnosti a mimoriadnych jedincov. Hodnota vkladu tychto mimoriadnych tvorcov je umelecky, zberateľsky i finančne výnimočná. Tvorili súčasť doby. Sú trvalou súčasťou budúcnosti. Sú spojovníkmi medzi umeleckými skupinami. Milan Chovanec (1943–2008) je jedným z nich. Jeho rozsiahle monumentálne i komorné maliarske dielo je a zostane ojedinelým zjavom v slovenskom výtvarnom umení. Tvorbou nám objavil zdanlivo nepoznanú krásu dotykov a súžitia v ľudskom živote. Jeho farby a tvary. Zmyselnú náruživosť, dynamiku a hodnoty. Milanove obrazy sú predovšetkým o vzájomnej ľudskej komunikácii. Plne, oslovujúce a zároveň vítajúce človeka pri vstupedo sveta, akým by mohol byť.

Čítať ďalej: Listy - Milan Chovanec

Strana 12 z 16