Listy - Martin Činovský

Slovenská kultúra má v sebe veľké čaro. Stáročia ju rozvíjali tisíce umelcov, vkladali do nej estetickú a kultúrnu hodnotu, históriu svojej zeme, života a poznanie. Dnes sú v ich dielach uložené neopakovateľné záznamy o krajine, kde žili. O jej vzácnych ľuďoch.

21. storočie charakterizuje dynamika a neuveriteľne rýchly vývoj v každej oblasti. Rýchlosť tohoto rozvoja a zdanlivo aj života je neúmerná k historickej postupnosti. Milióny kusov spotrebného tovaru strácajú pečať originality, národnej či ľudskej osobitosti. Žijeme unifikované monotónny život medzi výrobkami vysokej profesionality, bez autorského rukopisu. Vo svete, kde mizne identita, začína minorita hodnôt vytvorených človekom pre človeka.

Čítať ďalej: Listy - Martin Činovský

Milan Rúfus - V úvahe a spomienke

Milan Rúfus. Jeden z najväčších slovenských umelcov. V úvahe a spomienke.

Na 7. decembra 2011 pripravili členovia Klubov priateľov Milana Rúfusa spolu so Sapientia klubom Lekárskej fakulty UK, Akadémiou vzdelávania a teraz aj so spoločnosťou Artem v nádherných priestoroch Múzea Jána Cikkera, 8. stretnutie milovníkov poézie majstra Rúfusa. Pred desiatkymi ľudí vystúpil aj Ľuboslav Moza s úvahou o majstrovej tvorbe a niekoľkými spomienkami na ich spoločné stretnutia. Bulletin z tejto kultivovanej a pre myslenie ľudí dôležitej akcie je v prílohe.

Attachments:
Download this file (rufus11_zbo.doc)Zborník[Collection]111 kB

Chvála bláznivosti

Dovoľujeme si Vám preposlať tlačovú správu k ojedinelej medzinárodnej výstave, ktorú poriada naša spoločnosť dňa 9.9.2011 o 18.00 hodine v galérii Slovenského rozhlasu na tému stále originálne neprekonanú. Čo sa zmenilo v spoločenstve ľudí za polovicu tisícročia? Stále žijú tí, ktorí si myslia, že vedia vládnuť tým druhým.

Attachments:
Download this file (erazmus11_inf.doc)Informácia[Information]26 kB

Martin Činovský - Grand Prix 2010

Martin Činovský je najlepší na svete! Výtvarný umelec, rytec, vysokoškolský docent, hudobník, nositeľ "Identifikačného kódu Slovenska" a ďalších zahraničných a domácich ocenení je oficiálne uznaný za najlepšieho známkového rytca sveta. Blahoželáme!

Ľuboslav Moza
spoločnosť Artem

Reportáž STV 16.5.2011:

Attachments:
Download this file (cinovsky10_gpg.pdf)Grand Prix Gravure[Information]356 kB
Čítať ďalej: Martin Činovský - Grand Prix 2010

Kurzy kresby a grafiky

9. mája bol slávený koniec druhej svetovej vojny.
9. máj slávia mnohí svoje narodeniny.
9. mája o 17. hodine otvárajú výstavu študujúci výtvarníci.

V ich dielach skúšame objaviť našu budúcnosť. Srdečne Vás pozývam.

Free at last

Rozhovor na rádiu Devín:

Attachments:
Download this file (kurzy_kresby11_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]162 kB
Čítať ďalej: Kurzy kresby a grafiky

Rozhovor na rádiu Devín s Ľ. Mozom

Rádio Devín - relácia Fokus - 31.3.2011.

Rozhovor s PhDr. Ľuboslavom Mozom o umení a kultúre:

Čítať ďalej: Rozhovor na rádiu Devín s Ľ. Mozom

Strana 12 z 15