Jazyk

O výstave maľovanej prírodou

25. septembra 2013 sa uskutočnila výstava, ktorá dáva verejnosti správu o význame a hodnote plenéru ako predmetu na katedre výtvarnej výchovy PdF UK.

Prízemie dekanátu na Račianskej ulici je už dlhšiu dobu miestom prezentácií študentov výtvarnej katedry. Jediné, čo tieto výstavky potrebujú, je väčšia propagácia. Lebo sú naozaj nielen ukážkou študijných výsledkov, ale aj otváraním dverí k hodnote. Ľudia chcú poznať umenie. Poznať cestu, ktorá tvorcu vedie k jeho výsledku. Je najčistejšia, lebo je prvá. Je prvým krokom na verejnosti, ktorý ukazuje školácke chyby ale i dobré výsledky. Je v ňom vidieť tvorivosť a niekedy i novotu. Niet nič lepšie ako poznať najrannejšiu tvorbu. Z nej totiž vzniká a rozvíja sa všetko.

Ranná tvorba je u zberateľov i teoretikov umenia tým základným a aj najvzácnejším pre každého jednotlivca. Ranné obrazy galandovcov, snáď ešte zo školských čias sa predávajú niekoľkonásobne drahšie ako tie najnovšie. Po desiatkach rokov už tvorca smeruje k dokonalosti, čistote, ľúbivosti, maniere.

Plenérovou výstavou pripravili predovšetkým pedagógovia, ktorí študentov viedli, ľuďom radosť. Každému z Vás, ktorí ste si ju pozreli. Lebo v prírode je zakliata energia. A kto je jej najpôsobivejším tlmočníkom? Umelec.

Pedagógovia, ktorí sa na výstave zaslúžili sú Karin Patúcová, Stanislav Harangozó, Martin Činovský a Ján Triaška. Na vernisáži boli desiatky návštevníkov.

PhDr. Ľuboslav Moza, 28.9.2013

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika