Jazyk

Milan Rúfus - V úvahe a spomienke

Milan Rúfus. Jeden z najväčších slovenských umelcov. V úvahe a spomienke.

Na 7. decembra 2011 pripravili členovia Klubov priateľov Milana Rúfusa spolu so Sapientia klubom Lekárskej fakulty UK, Akadémiou vzdelávania a teraz aj so spoločnosťou Artem v nádherných priestoroch Múzea Jána Cikkera, 8. stretnutie milovníkov poézie majstra Rúfusa. Pred desiatkymi ľudí vystúpil aj Ľuboslav Moza s úvahou o majstrovej tvorbe a niekoľkými spomienkami na ich spoločné stretnutia. Bulletin z tejto kultivovanej a pre myslenie ľudí dôležitej akcie je v prílohe.

Attachments:
Download this file (rufus11_zbo.doc)Zborník[Collection]111 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika