Jazyk

Listy - O skutočných úspechoch

Originalita je dnes vzácna a hľadaná.

Odkedy prednášam na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, s veľkou pozornosťou sledujem vedomostnú a umeleckú úroveň študentov jednotlivých ročníkov. Poznal som, že rodina i rozhárané školské systémy a ich pedagógovia
dávajú deťom – žiakom veľmi málo. Úlohou vysokoškolského štúdia je učiť študentov rozmýšľať na základe získaných vedomostí. Na tejto katedre aj vďaka silnému pedagogickému potenciálu ide aj o to. Tvorivo vzdelávať a následne aj myslieť.

Tvorivosť je cnosťou každého z nás. Jedno, v akej oblasti pracuje. Človek by mal mať prácu, ktorá ho nielen živí, ale je mu aj koníčkom. Zdá sa to ako sen. Výnimky potvrdzujú pravidlo.

V každom ročníku vyrastá okrem študentov s dobrými pedagogickými predpokladmi aj niekoľko vzácnych umeleckých talentov. Už niekoľkokrát som písal o význame didaktického vzdelávania podporeného kreativitou. Niektorí absolventi sa strácajú v kolesách života, ale mnohí sa nielen výborne uplatnia, ale dokážu prebehnúť do oblasti jedinečnosti a originality.

Marta Kissová bola nedávnou absolventkou našej katedry. Dnes je v poradí druhou najlepšou umelkyňou v Maľbe roka 2017 /cena Nadácie VÚB/. Nedávno sa konala mimoriadne úspešná prehliadka umenia a dizajnu v Košiciach. Následne ten najlepší výber z nej v bratislavských Klariskách. Najväčšie úspechy zaznamenali Zuzana Zliechovcová a Dajana Rodriguez. Obe naše absolventky. Zuzka špičková šperkárka a Dajana dizajnérka kože a jej artefaktov. Fantastické na ich tvorbe je, že sú prvé.

Tak ako Marta Kissová dala v súčasnej tvorbe nový výraz tej maľbe, o ktorej mnohí dnes vravia, že v nej už nie je čo objavovať, a táto umelkyňa to dokázala. Cítim rozsah jej diela v miere vzniku nového tvorivého nielen potenciálu, ale výrazu, ktorý krásne prepája klasickú disciplínu s dneškom. Tak isto objavila Dajana Rodriguez novú silu výrazu slovenskej tradície a jej uplatnenie v dnešnom dizajne. Krásu ľudovej farby, tvaru, úspešnosti trvajúcej stáročia aplikuje do kabelky, opaska, vlastne do nášho života.

Zuzka Zliechovcová je originálna tvarom a výrazom ručne formovaného šperku. Jej meno sa stalo pojmom. V minimalizme výrazu, ale i v kráse dekoratívnosti kriviek a drahých kameňov vznikajú v jej rukách jedinečné diela, ktoré rozdávajú radosť.

Jaroslava Wurll Kočanová doslova fascinuje kolekciou farby, tvorivosti, originality a objavov. Objaviť slovenský ľudový ornament nikdy nebolo ťažké. Zložité bolo ho aplikovať v súčasnosti a uviesť do života. A táto umelkyňa to dokazuje všestranne a objavne. Taktiež patrí k tým prvým a viem, že úspech je jej budúcnosť.

Okrem hodnoty ich pedagogického pôsobenia sú majsterky umenia. Na ceste k profesionalite, ktorá je jedinečná a reprezentačná pre školu a spoločnosť.

PhDr. Ľuboslav Moza, december 2017
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_12_2017.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika