Jazyk

Listy - Ignác Bizmayer

Ľudové umenie v celom svojom vývoji vyjadrovalo to, čo „krásnemu umeniu“ často chýbalo. Ľudské vnútro. Zobrazovalo život tých, ktorí nevládnu, ale robia. Vedia sa veseliť, smiať, tancovať ako ľudia. Jednoducho žiť. To je dominantnou cestou umelca, akým je Ignác Bizmayer.

V živote stretáme veľké umelecké osobnosti, ktorých prínos sa stáva nielen tou povestnou studnicou krásy, ale obrovským vkladom do kultúry ľudstva. Vkladá do nej vlastne každý z nás. Umelecké dielo má však osobitý charakter, ktorým svietime v nádherných cestičkách bytia, keď hľadáme správny smer, alebo keď nedokážeme vypovedať názory a pocity. Umenie bolo od praveku umením všetkých ľudí, kde vždy jeho ďalšiu cestu určoval talent jedinca. Potom, neskôr, ho začali deliť na „krásne a ľudové umenie“. Tak, ako sa stále výraznejšie diferencovala každá spoločnosť na tých, čo panujú a tých zvyšných. Človek, vnímavý a citlivý človek vždy dokázal vnímať krásu hudby, literatúry i výtvarného prejavu cez kvalitu spracovania, zjednodušene povedané remesla, a neskôr vďaka umeleckému výrazu. Dokonalosť renesančnej sochy dnes kladieme na rovnaký stupienok ako prostý, ale úprimne čistý výraz gotickej plastiky. Umenie nielen zobrazuje, ale aj vyjadruje dušu človeka a našej existencie. Preto je stále také vzácne.

Na budúci rok oslávi deväťdesiatpäťročné jubileum. Človek úprimný, dobrý, originálny a jedinečný. Vytvoril dielo, ktoré bude reprezentovať Slovensko nastálo. Zobrazil jeho existenciu a ľudí v tej najpôsobivejšej forme. Vdýchol hline farbu života. Zmapoval jedno storočie tak dôsledne, ako sa nepodarilo nikomu inému. Umelec, ktorého ctia všetky vekové kategórie.

Keď som tomuto vzácnemu výtvarníkovi, ktorého poznám od začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia, pripravil jednu z jubilejných výstav v galérii Merum v Modre, počas konania nádhernej exhibície sa na ňu chodili pozrieť ženičky z každej časti Slovenska. Aj z tej najvýchodnejšej. Vlakom, autobusom, zviezol ich sused. A keď som sa pýtal, odpovedali, aby pookriali.

Výtvarné umenie je fenomén. Mnohí tvrdia, že mu nerozumejú. Ale umenie je aj tvorba Ignáca Bizmayera. Treba pozerať nielen očami, ale aj citmi. Významní tvorcovia dokážu nielen vyjadriť svoje city, ale spracovať tak, aby im divák porozumel. A toto dokazuje doposiaľ obrovská osobnosť svetovej keramiky, Ignác Bizmayer.

Bol to Ignác Bizmayer, kto oživil staré habánske tradície a uviedol ich do života všetkých ľudí, v jemu vlastnom umeleckom výraze, aj v rušnej dobe 21. storočia. V jeho tvorbe je prostý ľudský život, práca, zvyky a obyčaje slovenského ľudu. Umelecky stvárňoval krásne figurálne kompozície z prostredia, muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov i tanečníkov. Z jeho najznámejších tém – ale i konkrétnych diel spomeniem Vynášanie Moreny, Jánošíkovská družina, Vinohradnícky rok. Jeho dielo neustále vzbudzuje pozornosť a má veľký ohlas na domácich a zahraničných výstavách. Nachádza sa v desiatkach verejných i súkromných zbierok a je z roka na rok viac cenené. Tvorca sa zúčastnil stovák samostatných a kolektívnych výstav doma i v zahraničí, kde obdržal mnohé uznania a ceny. Je držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby. Nevšedné dielo Ignáca Bizmayera môžu návštevníci obdivovať v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia v Modre, kde je sprístupnená jeho vlastná galéria.

Národný umelec Ignác Bizmayer sa narodil 20. apríla 1922 v Košolnej. Pochádza z habánskeho rodu. Tomuto vzácnemu umeleckému remeslu sa začal učiť v keramickej dielni v Modre v roku 1936. Od roku 1957 sa venuje vlastnej voľnej sochárskej, figurálnej keramickej tvorbe, súčasťou ktorej je aj úžitková dekoratívna keramika. Je laureátom Identifikačného kódu Slovenska. Dnes majster žije a tvorivo pracuje vo svojom ateliéri v Modre-Harmónii.

PhDr. Ľuboslav Moza, november 2016
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_11_2016.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika