Jazyk

Listy - Vladimír Plachý

Toto umenie, ktorému súčasná výtvarná scéna nevenuje pozornosť a hľadá únik v prázdnote, rýchlosti bytia a objavovaní zabúdania, spoločnosť veľmi potrebuje. Ľudia milujú v umení najviac to, z čoho vzniklo. Krásu a zážitok.

Krásy sa treba dotýkať srdcom. Ľudský svet bol od jeho vzniku preplnený bojom o život, bojom o potravu a emóciami. Človek sa však nerodí s cieľom nenávidieť, pomstiť sa, ublížiť. Zmysel života je v jeho žití. Vytvoriť také hodnoty, na ktoré máme predpoklady. V umení objavovať estetiku tvaru, harmóniu, výpoveď o dobe.

Naše chyby sú dôkazom, že sa snažíme. Dnešok je iba malý okamih, ktorý nevieme zachytiť. Tvorí ho minulosť, ku ktorej sa vraciame pre poznanie. Kultúra tieto zázraky súcna civilizuje. Umenie je jedným z prvých objavov ľudstva. Takým dôležitým, že nás nielen sprevádza, ale predovšetkým rozvíja naše životné hodnoty. Kým budeme jestvovať. Umenie formuje našu jedinečnosť, dáva jej etické, estetické, humanistické a iné prívlastky. Je ukryté v identite ľudstva. Je jej súčasťou.

Vladimír Plachý je osobitým umelcom dneška. Maľuje obrazy často odchádzajúceho sveta, momentky dneška v mimoriadne precíznej podobe. Sledujem jeho tvorbu už dlhší čas a tak ako všetko náročné a hodnotné vstupovala do mňa postupne, nenáhlivo, aby tam zostala. Základným postulátom výtvarného prejavu bola od vekov krása. Tá sa postupne formovala i deformovala na ceste objavov nového. V znamení vývoja a progresu. Ale ku kráse sa umelci budú stále vracať. Lebo ľudia ju chcú a potrebujú. Vladimír Plachý je maliar-impresionista dneška. Umelec, ktorého tvorba patrí medzi ľuďmi k najobľúbenejším a najkrajším. Jeho obrazy nie sú iba namaľované. Je v nich život. Hĺbka poznania.

V ranom období prešiel niekoľkými etapami experimentovania. Vždy však nadväzoval na overené umelecké smery, rozvíjal odkaz osobností nášho maliarstva. Podľahol umeleckej impresii, sile výrazu a farebnosti. Obohacoval ju o expresionistické či kubizujúce prvky, ale cesta, ktorá ho fascinovala, zostala pre umelca tou podstatnou. Realizmus tvorivo zobrazuje realitu. Impresionizmus jej dáva opar záhadnosti, farby krásy a prírodnej zázračnosti. Obrazy autora prestupujú v pokojných záberoch svet, ktorý sa stráca a po ktorom tak túžime. Čisté nebo bez komínov, lesy bez elektrických stožiarov, dediny v harmónii života človeka a prírody. Neviem, či by aj dnes dokázala väčšina ľudí tak žiť. Dnešok je príliš rýchly a nemožno si ho umelo predstavovať bez najnovších technológií. Avšak hľadanie identity začína u každého z nás v detstve. Na lúke plnej kvetov, kde bol skutočný život. Čo je však skutočnosť?

Vladimír Plachý je umelcom dnešného sveta. Maľuje náročne a pre väčšinu divákov pútavo. On sa vyhráva s realitou do poslednej čiarky. Dáva jej impresiu okamihu tak vznešene, akoby vôbec nejestvoval. Aj v tom je význam umenia. Vie zachytiť nezachytiteľné. Aj vďaka obrazom umelca dokážeme nielen vidieť, ale predovšetkým pociťovať túto krajinu inak. Lepšie. Hlboko prežiť jej tvár a uvedomiť si jej jedinečnosť.

Maľba autora je bez umelých príkras. Tie nepotrebuje. Je v nej kus nostalgie a veľa romantiky. Jeho obrazy zobrazujú i snívajú. O šťastí v živote. Jeho realizmus nie je opisný, ale citlivý, vnímavý rukopis umelca, ktorý sa učil remeslo každodenne a po celý život. Filozofia tohto autora je predstavením veľkorysosti a úcty k sebe i k životu. Sú v nej drevenice, kamenné kostoly, stohy sena i zakvitnuté stromy. To všetko možno vidieť aj dnes. Nik z nás však nevie dokedy.

Človek potrebuje pre svoj rozvoj pestrosť podnetov, predovšetkým umeleckých. Impresia a realita patria k nim. Podstatné je, aby umenie postupne objavovalo svoj rozmer v divákovi. Obrazy Vladimíra Plachého sú vlastne poznávaním identity. Sú pre ľudí, ktorí ju hľadajú alebo potrebujú. Sú pre nás všetkých.

Umelec sa zúčastnil desiatok samostatných a kolektívnych výstav u nás i v zahraničí. Jeho diela sa nachádzajú v domácich i svetových zbierkových a galerijných fondoch. Ovláda techniku s takou dôkladnosťou, že si zaslúži obdiv. Dáva každému obrazu autentickosť a originalitu. Je laureátom Identifikačného kódu Slovenska. Jeho púhych šesťdesiat rokov sa považuje za jubileum, preto to uvádzame. Žije a tvorí neďaleko Bratislavy.

PhDr. Ľuboslav Moza, október 2016
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_10_2016.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika