Jazyk

Listy - Paulína Rajtáková

Objav je jedno slovo, ale nesmierne veľa znamená.

Stretol som mladú žiačku pred ukončením základnej školy. Chcem o nej nielen napísať, ale predovšetkým ukázať vám kúsok z toho, čo nazývam umením s veľkou perspektívou. Obrazy, ktoré toto dievča, dnes už študentka Strednej umelecko-priemyselnej školy maľuje.

Každá doba počas celej histórie ľudstva prinášala talentovaných ľudí. Niekedy vedela definovať generácie mimoriadne schopných a tvorivých osôb. Vnímam to ako jedno z mnohých príjemných prekvapení, ktoré ľudí stretajú. Patria k životu, tak ako k nemu patrí aj tvorba tohto dievčaťa, ktoré vyniká vnímaním sveta a vlastnej existencie s nesmierne zrelým a čistým názorom.

Paulína Rajtáková kreslí, maľuje, píše a študuje. S obrovským údivom vníma tento svet, ktorý ľudia skrúcajú iným smerom, ako by chcel ísť. Píše a rozpráva o jeho dnešnej hodnote-nehodnote a na vyjadrenie toho najzložitejšieho, čo slová nezobrazia, používa maľbu. Vyjadruje utváraním vlastného výrazu, rukopisu a textu umeleckého diela myšlienky začínajúceho mysliteľa. Vie sa zhostiť akejkoľvek témy. Dominuje však pocitovou maľbou s prevahou abstrakcie.

Paulína Rajtáková je dnes mimoriadne zaujímavou slečnou, ktorá s predstihom spoznáva a maľuje a dáva maľbám mladý, objavný výraz zvláštnych začiatkov, ktoré zaváňajú zrelosťou.

PhDr. Ľuboslav Moza, január 2017
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_1_2_2017.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika