Jazyk

Listy - Barbora Okasová

Jarná vôňa umenia. Tých päť ľudských zmyslov sa človek ľahko naučí naspamäť. A nehľadá odpovede na otázku, prečo ich je päť.

Je to výtvarné umenie, ktoré vyvoláva v ľuďoch chvenie zázraku existencie ľudského ducha. Zrak je jedným z najdôležitejších ľudských zmyslov. Oči sú predurčené k vnímaniu krásy a diela tých, ktorí vytvárajú maliarske maľované zázraky. Oči sprevádzajú život obrazov tak, ako v ateliéri umelcov vznikli. Obraz a oči objavujú svet, aký ho človek nemal možnosť spoznať. Sú namiesto slov. Telepatiou nenáhodných posolstiev. Umenie, hodnotne umenie bude stále rozochvievať duše ľudí zázrakmi, ktoré pomáhajú riešiť správne cesty poznania a celej existencie.

Dobrý umelec nemaľuje, nekreslí. Dobrý umelec robí umenie. A keď sa divák pozerá, vidí len to, čo všetci. Treba však prižmúriť oči a uvidíte z obrazov, z celého sveta oveľa viac. To, čo predstavuje Barbora Oka sova, sú hodnotné a originálne umelecké diela. Na rozmerných plátnach galérie osobnosti a života v technike jedinečnej a autorskej. Čierno-biela vyhráva. Je pôsobivá a monumentálna. Charakterizuje. Zdôrazní to, čo nevidno. Dripping je iba desaťročia stará technika. Ťažko povedať, či ju naozaj objavil Jackson Pollock. Mohla sa vyskytovať už dávno predtým.

Pollock ju však spopularizoval. A po ňom mnohí ďalší. Nie je ľahké, najmä dnes, predstaviť niečo nové. V tom obdivujem vôľu, talent a majstrovstvo Barbory Okasovej, že jej sa podarilo doviesť túto techniku ďalej. Úspešne. Vytvorila nový štýl patriaci iba jej. Autorka maľuje zaujímavé osobnosti. Dokáže z nich prebrať osobitosť. Akoby ožili. Dať obrazu život, to dokážu len vyvolení jedinci. Preto sa hovorí, že skutočne umenie je večné, lebo je živé. A výtvarnej umelkyni sa to podarilo. Umenie Barbory Okasovej je jedinečné. Krásne, silné vo výraze, kompozične premyslene a tvorené istou rukou. Je to náročný proces tvorby, ktorý ovláda iba ona. Moderné diela nenesú zámer byť nepreniknuteľnými. Divák k ich porozumeniu potrebuje málo. Trochu času a prižmúriť oči. Moderné diela, ktoré sú nepochopiteľné, nie sú diela.

Dnes možno u autorky hovoriť o programovom záujme. Napĺňa ho jedinečnou technikou drippingu, ktorý sa v jej rukách stáva osobitým výrazom obrazu. V jej ateliéri tak vznikajú rozmerne plátna. Portréty, charaktery, osobnosti. Každý človek je zvláštny. Každý je vzácny. To je posolstvo autorkiných obrazov. V nich objavuje a divákovi predkladá svoj pohľad na život. Moment zobrazeného, vytvorený zo skrumáže čiar. Pretínajú sa v ňom životné križovatky, v ktorých by vnímavý človek aj vedel nájsť tajomne „čiary života“, línie bytia a možno aj ich budúcnosť.

Barbora Okasová tvorí s veľkým zaujatím príbeh dnešnej doby. Formuje ho z citlivého základu akrylových prameňov, ktorých tečúce potôčiky usmerňuje pri ich objavnej ceste. Je dnes na začiatku cesty k profesionalite. To umenie, ktoré formuje jej tvorivý profil, bude z hľadiska budúcnosti veľmi žiadané a ťažko dosiahnuteľné. Lebo všetky hodnotné začiatky talentovaných umelcov patria k tým najkrajším a najžiadanejším. Aj tieto dnešné.

Mgr. Barbora Okasová, absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (katedry výtvarnej výchovy v roku 2013) v týchto dňoch uzatvára ďalšiu etapu doktorandského vzdelávania. Dňa 3. 7. 2015 otvorí svoju ďalšiu reprezentačnú výstavu na zámku v Holíči. Ste na nej všetci vítaní.

PhDr. Ľuboslav Moza, máj 2015
http://www.klubsk.net/Listy/Listy%205_2015.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika