Jazyk

Listy - Ladislav Berger

Maľba tohto autora je expresívna s farebná s topografickými pohľadmi na život a zem. Je metafyzická a zároveň žije umením minulého storočia, ktoré je stále mimoriadne a príťažlivé. Sú v nej fragmenty doby, umelecký príbeh so silou humanizmu a krásy. Identita, ktorú tak často prehliadame. Vzťah k miestu, kde sme vyrastali, súzvuk s ľuďmi. Mať talent je jedinečný prívlastok mimoriadnych ľudí. Nie každý ho však vie využiť, nie každý vyjadriť ním osobné posolstvo ľuďom. Ladislav Berger oslovuje divákov veľmi širokého spektra.

Akademický maliar Ladislav Berger sa narodil 1.11.1942 v Žiline – Závodí. Po ukončení Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení, ktorú absolvoval v roku 1970. Kresba autora je istá, výrazovo silná a v ponímaní diváka aj atraktívna. Komorná a monumentálna maľba je sčasti figurálna, inokedy je obdivom krajine. Je v nej to najlepšie, čo vedel dať profesor Želibský svojim žiakom. Vidieť našu zem akoby z lietadla. Veľkú, geometrickú, malebnú, farebnú. Nadhľad je vôbec v tvorbe tohto autora veľmi dôležitý. Vďaka nemu dostáva do obrazov imagináciu a farebný deň. V žiarivých farbách pozadia vzniká dej, ktorého príbeh si musí rozvíjať každý divák sám.

Príbeh jeho tvorby začal v detstve motívom koníka. Ten žije v jeho obrazoch doposiaľ. Jeho tvorba vychádza z najlepších tradícií svetovej maľby. Objavíme v nej detskú kresbu, fauvistické prvky symbolizmu. Všetko v kompozícii harmonickej a navyše výrazovo pôsobivej. Patrí medzi ojedinelé zjavy nášho umenia. Je umelcom, ktorý pozná hĺbku ľudského bytia a tak aj tvorí hĺbku každého svojho obrazu. Pripravil viac ako 30 individuálnych výstav, zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Svoju tvorbu reprezentoval vždy úspešne na mnohých maliarskych sympóziách. Vysokú hodnotu jeho maliarskeho diela potvrdzuje tiež zastúpenie autorovej tvorby v súkromných, či štátnych galerijných zbierkach doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Žiline.

Ľuboslav Moza, október 2014

http://www.klubsk.net/Listy/Listy 10 web opt.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika