Jazyk

Listy – Peter Mabe

Objavy sú čoraz zriedkavejšie. Nie je však pravda, že všetko už objavené bolo. Potvrdzuje to aj príbeh umelca, maliarskej osobnosti menom Peter Mabe, ktorého dielo teraz vstupuje medzi vás, aby vám povedalo, čo mnohí ešte neviete.

Dejiny umenia sú dejinami osudov. Príbehmi zo života spoločnosti, dokumentmi zmien a upozorneniami na jedinečnosť ľudskej identity. Neviem si predstaviť dnešok bez výtvarného umenia. Bolo i je všade. Umelecké diela, ktoré namiesto farebného valčeka na stenu alebo tapety zapĺňajú náš vizuálny priestor s tou pridanou hodnotou, ktorej je tak málo, tie umelecké diela treba i dnes hľadať. Mnohí ich nespoznajú, iných to nezaujíma. Avšak bez umenia, ktoré ďaleko presahuje hranice štandardu, práve originalitou a výzvou k estetickému dojmu či filozofickému zamysleniu nemožno existovať.

Výhovorky o rýchlom živote a plytkosti vnímania neberiem ako výhovorky, ale skutočnosť. Nevedieť, čo mám, ale mať to. A pýšiť sa, že aj ja to mám. Nie je čestné povyšovať toto prvoplánové umenie na vrchol dnešnej modernej doby a ešte horšie topiť v očiach neznalej verejnosti to, čo je klasické. Lebo klasickou je dnes už aj maľba samotná.

Rôznorodosť dnešného umenia zodpovedá, ako v celej histórii, bohatosti nárokov a vnímania pestrej spoločnosti našej zeme. Cesta k úspechu nepatrí tým najlepším, ale tým, do ktorých možno investovať a zarobiť. Dobré umenie však zostáva. Odstup rokov potvrdí jeho veľkosť. Úlety mocných robili dejiny. Dobré umenie civilizovalo ľudstvo a priviedlo ho k dnešku, k rozvinutému a vyspelému svetu. Preto je. A preto v ňom budeme vždy potrebovať tých najlepších umelcov.

Ku kvalite, k výsledku, k niečomu, na čom mi záleží, sa treba prepracovať. Jednodňová titulka v bulvárnych novinách končí v odpadkovom koši. Je klamom. Aktom mocných, ako zalepiť oči slabým. Všetci chcú zarábať, to viem. Ale v troch spálňach sa naraz spať nedá.

A potom sa stretneš s umelcom, o ktorého diele od začiatku nepochybuješ. Šokuje silou, ktorá dnešnému umeniu chýba. Zostane v tebe vnem, ktorý hlási krásu nepokoja. Opäť si v spektre umenia, ktoré civilizuje. Kde bolo doteraz ukryté?

Mabe je výtvarník, ktorý od detstva kreslil, čmáral a maľoval. Nezúčastňoval sa zbytočného dokazovania svojej kvality. Cizeloval kresbu a maliarsku techniku k dokonalosti. Hral s citmi seba i ľudí, aby im ukázal, že život bol i je iba hrou, aj keď niekedy ťažkou. Jeho obrazy vznikali v ateliéri súzvuku hľadania a objavovania. A tak som ho spoznal. Viem dosť o výtvarnom umení i o jeho tvorcoch. Toto bolo však ako „americký sen“, šťastie, alebo normálny stav bytia. Keď sa dobre skryté dobré ukáže samo. Mabeho obrazy fascinujú. Rozmerné plátna, kombinácia jemnej abstrakcie a figuralizmu vytvárajú napätie bytia. Ľudia a ich oči. Cesty k monochrómu. Červené jabĺčko. Pes.

Mabeho obrazy sú ozrutánskou silou, ktorú treba poznať. Málo známy autor imaginatívneho realizmu, romantickej metafyziky, sna, ktorý sa divákom prihovára cez neopakovateľné oči. Každé sú iné. Každé sú jedinečné a živé. Mabe je veľký maliar, lebo je originálny. Lebo ctí človeka a život. Lebo obdivuje existenciu, ktorej dáva právo rozhodovať o sebe. Tajomno v jeho kompozíciách pripomína rozprávkové príbehy dnešných nákladných filmov. Autorovi však ide o nenásilné zaujatie ľudstva
ľudstvom. Lebo to sa stráca. A možnože už onedlho ani nebude.

Peter Mabe je psychológom doby. Rozvíja výrazné umelecké dedičstvo humanizmu do dnešných dní. Krása jeho umenia je v zamyslení a výzve. Kompozícia obrazovej plochy je spravidla komponovaná na stred alebo zlatý rez. Nie je to však pravidlo. Jeho vývoj je postupný, bez skokov, ale priamočiary smerom nahor. Myslím, že práve v jeho ateliéri vzniká vklad pre spoločnosť, ktorý sa nestratí.

Narodil sa 8. 4. 1965 v Bojniciach. Absolvoval strednú umeleckú školu. Maľuje. Zúčastnil sa viacerých výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú súčasťou viacerých zahraničných galerijných či súkromných zbierok. Doma temer neznámy. Pretože sa venuje výlučne umeniu. Dnes žije a tvorí v Partizánskom. „Vedieť je viac ako predvídať.“

Ľuboslav Moza, august 2014
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_9_2014.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika