Jazyk

Marián Komáček - Cesty filozofa

Dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy maľby a grafiky.

5. február 2009 (štvrtok) o 18.00 h., Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave.

Spoločnosť Artem začína touto vernisážou nový, v Európe ojedinelý projekt. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied budeme na vybraných vernisážach výstav predstavovať osobnosti slovenskej vedy. Ich pozoruhodné, svetom prijaté objavy a vynálezy. Ojedinelosť fenoménov kultúry a vedy má základy v identifikačnom kóde každého, i nášho, národa. Je súčasťou nielen snáh, ale najmä unikátnych výsledkov v stále sa zrýchľujúcom rozvoji svetovej civilizácie.

Attachments:
Download this file (komacek09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]93 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika