Jazyk

Ľudovít Hološka - Príbeh znaku

Výstava sa koná pri príležitosti 70. narodenín autora a je súčasťou 5. ročníka projektu Výtvarná Modra. 3. október (štvrtok), 2013 o 17.00 hod. Výstavné priestory múzea, Štúrova 84, Modra. Výstava potrvá do 20. novembra 2013.

„Jeho tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo v slovenskej maľbe týchto desaťročí vzniká. Bez afektu, presviedčania a dobovej prázdnoty vrství Ľudo Hološka obrazy znakov života. Náznakov a pocitov. Detailov, ktoré sú v jeho  dynamike ťažko postrehnuteľné a nekonečné.“

Ľudovít Hološka sa narodil 18. septembra 1943 v Jablonici. Po ukončení bratislavskej Školy umeleckého priemyslu pokračoval v štúdiu  na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1968. Venuje sa maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii a teórii výtvarného umenia. Zviditeľňuje ten ťažko zmerateľný potenciál nevypovedaného. Energie, ľudských pocitov, rozhovorov bez slov, neviditeľnosť. Profesor Ľudovít Hološka, akad. mal. žije a tvorí v Jablonici. V tomto roku obdržal prestížne ocenenie Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska.

Attachments:
Download this file (holoska13_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]171 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika