Jazyk

Ľudovít Hološka - Príbeh znaku

Výstava sa koná pri príležitosti 70. narodenín autora a je súčasťou 5. ročníka projektu Výtvarná Modra. 3. október (štvrtok), 2013 o 17.00 hod. Výstavné priestory múzea, Štúrova 84, Modra. Výstava potrvá do 20. novembra 2013.

„Jeho tvorba patrí k tomu najlepšiemu, čo v slovenskej maľbe týchto desaťročí vzniká. Bez afektu, presviedčania a dobovej prázdnoty vrství Ľudo Hološka obrazy znakov života. Náznakov a pocitov. Detailov, ktoré sú v jeho  dynamike ťažko postrehnuteľné a nekonečné.“

Ľudovít Hološka sa narodil 18. septembra 1943 v Jablonici. Po ukončení bratislavskej Školy umeleckého priemyslu pokračoval v štúdiu  na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1968. Venuje sa maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii a teórii výtvarného umenia. Zviditeľňuje ten ťažko zmerateľný potenciál nevypovedaného. Energie, ľudských pocitov, rozhovorov bez slov, neviditeľnosť. Profesor Ľudovít Hološka, akad. mal. žije a tvorí v Jablonici. V tomto roku obdržal prestížne ocenenie Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska.

Attachments:
Download this file (holoska13_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]171 kB

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic