Jazyk

Vojtech Rušin - Poézia ľudskej duše

Pozývame Vás na slávnostné uvedenie do čitateľského života mimoriadnej knihy fotografií o ľudoch, spojenej s autorskou výstavou. Vojtech Rušin, významný slovenský astronóm, znalec slnka a popularizátor vedy, zostavil originálnu knihu ľudských charakterov z jeho ciest za hľadaním slnečnej krásy. Nachádzal pri tom krásu človeka, jeho silu a dobro.

Knihu uvedie slávnostne do života popredná slovenská speváčka a predseda Slovenskej akadémie vied. V kultúrnom programe vystúpi Eva Golovková. 23.10.2012 o 18.00 v Malom kongresovom centre SAV, Štefánikova 3, Bratislava.

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (rusin12_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]1084 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika