Jazyk

Britt Boutros Ghali - Obrazy

Dovoľujeme si Vás pozvať do pražskej galérie Nová síň na výstavu veľkej nórskej a zároveň svetovej umelkyne trvalo žijúcej v Egypte. Vernisáž sa uskutoční v utorok 23.11.2010 o 18.00 hodine. Britt Boutros Ghali sa výstavy zúčastní spolu so svojím manželom.

Výstava bude veľkou kultúrnou udalosťou Prahy. Práve hodnota a atraktívnosť charakterizujú tvorbu jednej z významných žijúcich svetových predstaviteliek abstraktného expresionizmu. (Viac o výstave je v priloženej pozvánke a v katalógu, s kompletným vyobrazením vystavených diel)

http://brittbg.tumblr.com/

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (ghali10_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1977 kB
Download this file (ghali10_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]130 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika