Jazyk

Biela Modrá Červená 2

"Je to jeden z najväčších projektov spoločnosti Artem. O ľuďoch a tvorcoch, ktorí by sa mohli, alebo mali spoznať." Jeho autori, výtvarný umelec Miloš Prekop a výtvarný teoretik Ľuboslav Moza zostavili pre tento rok bázu, z ktorej sa bude v budúcich rokoch rozvíjať.

Tri farby na vlajkách štátov. Dnes sú to tie, ktoré predstavuje pozvánka. Akcia je o mobilite tvorcov kultúry. O spoznávaní, hodnotení a objavovaní nových krajín umeleckého prejavu.

Dovoľujeme si Vás týmto sredečne pozvať na slávnostnú finisáž / derniéru / ukončenie výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 5.11. o 18.00 hodine v priestoroch galérie Slovenského rozhlasu. Výstava je sprístupnená od 22.10.2012.

www.biela-modra-cervena.eu

Attachments:
Download this file (bmc12b_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]477 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika