Jazyk

Pravoslav Kotík - Výber z tvorby

Pravoslav Kotík (1889 - 1970)

Výber z tvorby jedného z najvýznamnejších predstaviteľov českej maľby.

Vydavateľstvo Petrus predstaví počas vernisáže knihu "Christo Kovačevski: Vo svete obrazov", ktorú uvedie čestný hosť profesor Jozej Jankovič.
Príhovor k výstave i ku knihe prednesie estetik, PhDr. Peter Michalovič.
V kultúrnom programe vystúpi Adriena Bartošová a Martin Breznický.

Attachments:
Download this file (kotik08_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]113 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika