Jazyk

Miroslav Knap - Čaro z rozprávkového údolia

Dovoľujeme si vám oznámiť, že historik umenia PhDr. Ľuboslav Moza predstaví na dvadsiatej ôsmej výstave dňa 19. februára 2009 (štvrtok) o 17. 00 hod. v priestoroch komornej galérie BCPB, Vysoká ulica č. 17, Bratislava, vybrané diela grafiky a kresby Miroslava Knapa.

„Rozprávkové údolie, v ktorom žijeme. Nikto ho však nepozná. Iba umelec. Vďaka sile talentu a citu.“

Spoločnosť Artem spolu so Slovenskou akadémiou vied predstavia novú knihu vydavateľstva Veda. Mgr. Dušan Magdolen PhD. a kol.: "Hmota - Život - inteligencia. Vznik". Dobrodružná cesta za hlbším poznaním reality od vzniku vesmíru až po súčasnosť. Od hmoty smerom k inteligencii. O knihe porozpráva jej autor. www.orient.sav.sk.

Výstavou bude sprevádzať Adriana Horecká. V kultúrnom programe zaspieva Monika Stanislavová s klavírnym sprievodom Igora Bázlika.

Galéria BCPB je otvorená denne od 10.00 do 17.00 hodiny (okrem soboty a nedele). Výstava potrvá do 23. marca 2009.

Attachments:
Download this file (knap09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]349 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika