Jazyk

Anticipácia našej budúcnosti - III. časť

Spoločnosť Artem a spoločnosť Prominens Vás pozývajú na tretie pokračovanie výstavy Anticipácia našej budúcnosti, ktorá je sprístupnená v reprezentačnom výbere od 22. decembra 2010 v Komornej galérii BCPB na Vysokej ulici 17 a v galérii Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.

Kurátor výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza.

Výstava potrvá do 15.1.2011.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika