Jazyk

Lívia Klasová - Kto?

"Človek začína starnúť, keď prestáva milovať. Som mladý, pekný a milujem napätie. Dokonca zvyk bojovať sa pre mňa stal rozkošou." (Z denníka vojaka Alexandra Macedónskeho písaného v Indii)

Nové obrazy dňa 27. mája 2010 (štvrtok) o 18.00 hod. v priestoroch komornej galérie BCPB, Vysoká ulica č. 17, Bratislava.

„Jej tvorba je originálna. Na rozdiel od tohoto úsudku.“ ĽM

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (klasova10_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]309 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika