Jazyk

Martin Borodáč - Ako bolo na počiatku

"Učím sa nebyť nepripravený na ruiny budúcnosti." (anonym z roku 2000)

Komorná galéria BCPB predstaví dňa 22. apríla 2010 (štvrtok) o 18.00 hod. v priestoroch komornej galérie BCPB, Vysoká ulica č.17, Bratislava tvorbu Martina Borodáča.

Knihu "Murovaná drevenica" od Ivana Lehotského uvedie Adriena Bartošová za spoluúčasti jeho excelencie, veľvyslanca Švajčiarska na Slovensku, pána Josefa Areggera, ktorý prednesie príhovor. Za gitarového sprievodu Juraja Buriana zaspieva Adriena Bartošová.

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (borodac10_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]367 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika