Dáma slovenskej grafiky. Ako absolventka ateliéru profesora Vincenta Hložníka dostala to najlepšie školenie pre svoj talent. Jej originálnym technologickým prostriedkom je litografia. Príbehy autorkiných diel sú romantizujúce. Sú súčasné. Sú surrealistické a záhadné. Je v nich veľkoleposť a náznak. Je v nich tajomnosť i svetlo. Kompozične pracuje ucelene a vyvážene. Jedným z podstatných znakov jej umenia je harmónia. Harmónia je totiž túžba. Nikdy nedosiahnuteľná, ale spoznať ju čo len na chvíľu, uvidieť jej bezprostrednú náplň, sa oplatí.

Listy - Naďa Rappensbergerová-Jankovičová

Výsledok 1 - 4 z 4