Zobr. počet 
Listy - Martin Činovský 30. január 2012
Rozhovor na rádiu Devín s Ľ. Mozom 02. apríl 2011
Záboj Bohuslav Kuľhavý - Postmoderna inak 07. október 2010
Portrét Ľ. Mozu na TV Bratislava 23. júl 2009
Alexej Vojtášek - Filozof života 26. september 2008