Jazyk

Umenie sa stretáva s umením

Na prelome apríla/mája prebehlo v troch etapách spoločné stretnutie dvoch umelkýň - Sivie Petrovej a Victorie Jarošovej - s klientmi Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Stretnutie sprostredkovalo združenie Artem a PhDr. Ľuboslav Moza, dlhoročný podporovateľ klientov s mentálnym znevýhodnením v umeleckej tvorbe.

Vzájomné umelecké prieniky, spočiatku nesmelé verbálne oťukávania, opatrné ohmatávania priestoru a následné výtvarné konfrontácie - nie však v negatívnej konotácii, ale v zmysle obojstranného predstavenia svojej tvorivosti. Dotyky, spojenia, obrazy, zobrazenia... Bubliny iných svetov, ktoré sa prelínajú alebo do seba len tak ťuknú.

Obrazy od ozajstných umelkýň pretvorené našimi umelcami - klientmi. Umenie sa stretlo s umením. Umenie nastoľuje otázky. Ako sa dívame na svet, čo si z neho berieme, čo mu odovzdávame, ako ho vlastne chápeme? Išlo o moment stretnutia podporený umeleckým zážitkom. Každý človek má svoj unikátny pohľad na svet a práve tu sa viaceré pohľady prelínali.

Pri príprave stretnutí sme vychádzali z predpokladu vzájomného obohatenia, interakcie a spoločného zážitku. Všetko v priestore plnom farieb, kníh a hudby v ateliéri CSSpKM. Myslíme, že sa to podarilo uskutočniť a naplniť. Ako tému sme zvolili interpretácie obrazov, ktorých autorkami boli práve dve dámy, výtvarníčky, naše hostky. Klienti nášho zariadenia tak mali možnosť vyskúšať si tvorbu v priamom kontakte s autormi obrazov. Pri tvorbe sa porozprávali, vzájomne sa trochu spoznali, dámy mohli okúsiť ich spontánnosť a nestrojenosť.

Dve ženy, umelkyne sa podujali na stretnutie s našimi klientmi, aby sa vzájomne, jemnocitne (prirodzene, citlivosť je u žien silnejšou stránkou) oboznámili s tvorbou v našom ateliéri, nahliadli do jeho vnútra, nazreli na spôsob našej práce a priniesli na ochutnávku niečo zo svojho umeleckého sveta. Obe výtvarníčky predstavili niečo zo svojej tvorby, naši umelci sa pokúsili čosi z toho zachytiť na papier. Skúsili pretransformovať ich obrazy cez svoj vnem, cez prizmu svojho sveta. A tým sa mohli aspoň trochu nadýchnuť iného umeleckého vzduchu. Teda, bol to vlastne vzduch s malým "v", alebo závan tvorivého ducha s veľkým "D"?

Obom dámam patrí za odvahu prekročiť prah vlastného komfortu veľká vďaka. Naši klienti boli veľmi potešení, vždy majú zážitok zo stretnutia s novými ľuďmi.

Michal Kralovič, máj 2023

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika