Jazyk

Listy - Silvia Petrová

Ten talent, ktorý sa ukrýva vo výnimočných tvorcoch, a prezentujú ho cez umelecké diela, či projekty nebude nikdy možné prehliadnuť. On tvorí a napĺňa život národov, naznačuje jeho budúcnosť. Za týmito všeobecne formulovanými vetami sa skrýva hĺbka ľudskej duše. Bytie mimoriadneho jedinca, ktoré pre ľudí prináša, a zároveň vkladá do doby v ktorej vzniká identitu a stopy pre budúcnosť. Jednoducho, bez talentu je umelecká tvorba remeslom.

Stretávania s tvorbou Silvii Bely Petrovej boli vždy zaujímavé. Provokáciou, sériou lineárnych, koloristických i tematických kontrastov, ojedinelosťou. Od ostatnej výstavy dynamicky rozvíja kreativitu v dielach tak zaujímavých a príťažlivých, aby ju predstavila verejnosti nie ako sériu obrazov, ale ako šperky radosti, príťažlivosti a hodnoty.

Silvia je satelitom v súčasnom umení. Prináša jej to obdiv a záujem o jej umenie. Ako nedávno na úspešnej výstave v libanonskom Bejrúte. Sledujem jej vnímanie sveta v mnohých rozhovoroch, porovnávam výtvarné postupy a teším sa z každého jej úspechu. Pretože jej tvorba je v súčasnom umení inou, bohatou na objavy. Talentovaná umelkyňa už desaťročia vstupuje do umeleckého života originálnou maľbou, ktorá sa opiera o figuratívne základy. Obsahový rozmer obrazov je široký, aj vďaka neustálej snahe objavovať. Symbolika, údernosť, ale i pôsobivé emocionálne prvky sú len niektoré z charakteristík autorkinej tvorby. Silvia Petrová maľuje s veľkým zanietením život, ktorému dodáva autentickosť svojim rukopisom.

Tvorivý život každého dobrého umelca je osobitým príbehom, často plným napätia i zaujímavých vzťahov. Mal by však končiť úspechom. Predovšetkým vďaka talentu, ktorý postupne vystúpi na povrch, aby dal remeselnej praxi umeleckú hodnotu.

Životným príbehom umelkyne Silvii Petrovej je obohacovať výtvarný prejav o nové výrazové prostriedky, hrať sa s nimi, so symbolmi i surreálnymi nápadmi. Obdivovať svet okolo nás, všímať si maličkosti, ctiť človeka, jeho pohyb v časopriestore dneška. Silvia je umelkyňou mimoriadne vnímavou. Vie, že prázdne, šokujúce témy nie sú umením, a prázdny priestor vždy rýchlo zaplnia povrchní artisti.

Silvia je osobitým tvorcom. Každému obrazu dáva kúsok zo svojho života. Aj preto v jej tvorbe nevíťazí hraný smútok, ani umelá krása, netlmočí krátkodobé výkriky jedinca do prázdna. Ona hľadá hodnotu príbehov a možnosti ich vyjadrenia. Tvorí imanentné úvahy, ktorých úlohou je dať divákovi iný pohľad na život a jeho existenciu. Vizuálne a jasne. Vážim si u tejto umelkyne dlhoročnú tvorivú snahu i cestu a jej následné úspechy na nej. Prezeral som jej obrazy v útulnom ateliéry a videl som v nich myšlienky, ktoré obohatia a prežijú. V Silvii vidím veľký tvorivý potenciál. V mesiacoch november, december 2022 ho prezentuje na samostatnej výstav v prestížnej galérii Bratislavského hradu. A s veľkým úspechom.

Jej umenie je humánne, zmysluplné i zmyselné, ale predovšetkým iné. Jej reč je zrozumiteľná aj cez závoj hádaniek. Pretože každé slovo, každý obraz má veľa významov. A to autorka dobre vie. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, február 2023

http://www.klubsk.net/Listy/Listy_1_2_2023.pdf

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika