Jazyk

Listy - Výstava pedagógov Prachatice

Fenomén MFS a DEŇEL. Tento záhadný názov reprezentačnej výstavy troch výnimočných pedagógov katedry výtvarnej výchovy PdFUK v Bratislave predstavil v historicky atraktívnom českom meste Prachatice tvorbu Stanislava Harangozó, Alojza Drahoša a Pavla Breiera. Maľba, fotografia a socha, plaketa, medaila. V historickej galérii Dolní brána počas mesiacov júl a august. Tvorba týchto troch autorov mala v tomto meste, plnom turistov, veľký úspech. Prachatice sú totiž vstupnou bránou do Šumavského pralesa. Sú v trojuholníku s Rakúskom a Nemeckom. Ako súčasť Soľnej cesty.

Robil som kurátora tejto výstavy a viem, čo dokáže výborná výstava v kultúrnom meste. Výstava našich popredných pedagogických pracovníkov v Prachaticiach, ktorých tvorbu slovenská verejnosť nesporne veľmi dobre pozná, je sériou aktivít, ktoré spoločnosť Artem realizuje. A bude pokračovať.

Stanislav Harangozó

„Dnes nie je veľa výtvarných umelcov, ktorí vytvorili svojím dielom obrovský odkaz budúcim generáciám. Umelcov, ktorí nielen chcú, ale aj vedia. A dôsledne dokážu pracovať s množstvom, aj náročných výtvarných techník. Ktorých tvorba sa rodila z experimentu a dnes predstavuje vedomú, či nevedomú základňu pre umenie dneška. Stanislav Harangozó je výtvarným umelcom a pedagógom, ktorý napĺňa horeuvedené v plnej miere. Je to umelec – romantik s výrazom emócie a krásy. V jeho umeleckom životopise čítame jedny z prvých serigrafií na Slovensku, vzácne, dodnes zachované mozaiky a monumentálne realizácie v rôznych technikách, grafiku a maľbu. Obdiv ku krajine, jej topografii, neskôr farbám. Nadchnutie lahodnosťou ženy. A obdiv detailov našej flóry. To všetko je v autorových obrazoch naplnených radosťou a šťastím.”

Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó sa narodil v roku 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967–1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma aj v zahraničí. Okrem účasti na stovkách kolektívnych výstav realizoval desiatky individuálnych doma i vo svete. Diela autora sa nachádzajú v štátnych i súkromných galerijných zbierkach doma i v cudzine. Je držiteľom viacerých ocenení. Celý umelcov život je spätý s pedagogickou činnosťou. Jeho žiaci už dnes tvoria obrovskú skupinu tvorcov. Žije a tvorí v Bratislave.

Alojz Drahoš

„Umelecké dielo Alojza Drahoša siaha od komornej plastiky, medaily, tvorby reliéfu až k monumentálnej interiérovej a exteriérovej tvorbe. Pracuje s estetikou vzácneho a s jemnosťou krásneho. Možnosti uplatniť tieto tvorivé predstavy mu dáva čaro dreva. Láka ho štruktúrou, mäkkosťou línií a tvarov. A bronz. Pretavený do drobných komorných plastík, reliéfov, plakiet, medailí. Predovšetkým za medailérsku tvorbu získal mnohé ocenenia vo svete. Alojz Drahoš syntetizuje vo svojej sochárskej tvorbe voľné i dynamicky vyvážené kontrasty objemov. Reliéfnu kresbu i nepravidelne zvlnené plochy. Rozohráva fascinujúcu hru svetiel a tieňov. Otvára mysliteľské nekonečno. Lebo taká je jeho tvorba. Vo forme zrelá, príťažlivá a ľudskému vnemu harmonizujúca. V nej však jestvuje svet poznania. Túžob a krásy, kde dominujú desiatky základných filozofických  otázok. A citlivý človek ich veľmi rád rieši.“

Alojz Drahoš, ArtD., akademický sochár, sa narodil v roku 1954 v Zohore. Bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v roku 1981. Niekoľko rokov tu bol pedagógom. Od roku 1992 pôsobí na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Diela Alojza Drahoša sú zastúpené v súkromných a verejných zbierkach u nás i v zahraničí. Pravidelne vystavuje na samostatných a kolektívnych výstavách doma i vo svete. Úspešne sa zúčastnil viacerých svetových medailérskych výstav. Je držiteľom viacerých cien a uznaní (Medzinárodný festival umenia v Taliansku atď.).

Nedávno odhalil originálny sochársky skvost venovaný zohorskému rodákovi Albínovi Brunovskému. Desiatky študentov nesú v sebe podnety a poznatky z jeho sochárskych kvalít umelca a pedagóga. Žije a tvorí v Zohore.

Pavol Breier

„Umelecká fotografia je z hľadiska histórie výtvarného umenia krátkodobým fenoménom, s obrovský dosahom. Úvahy o nej pomáhajú kvôli prehľadnosti formovať jej kategórie, ako reportážna, žurnalistická, portrétová a podobne. Všetky však patria do umeleckého výrazu toho, ktorý ich vytvára. Ako pri umení vôbec, aj tu hľadajú ľudia tie svoje emócie a odborníci kvalitu. Pavol Breier je výsostne umeleckým fotografom s kultivovaným výrazom obrazovej plochy. Je majstrom v zachytení nielen okamihu, ale celkovej kompozície a príbehu, ktorý osloví hĺbkou myšlienky. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia zostavuje fotografické cykly človeka a našich hôr, až k Himalájskym veľhorám. Tvorivo vstupuje i do divadelnej, reklamnej fotografie a fotografie krajiny.“

Mgr. Pavol Breier, ArtD., sa narodil v roku 1952 v Bratislave. V roku 1974 absolvoval na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe odbor umeleckej fotografie. Veľký je rozsah i kvalita pedagogickej činnosti autora. Prednášal na Vysokej škole výtvarných umení, Vysokej škole múzických umení a Paneurópskej vysokej škole. V súčasnosti prednáša na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (všetky školy so sídlom v Bratislave). Je autorom viacerých knižných publikácií a katalógov, v ktorých zároveň prezentuje aj svoju tvorbu. Osobitne zaujímavé sú jeho výstavy, doma i v zahraničí. Umelecký fotograf a mimoriadny pedagóg. Zároveň horolezec a cestovateľ. Je zakladateľom združenia Kailás, kde vedie a organizuje fotografické kurzy a dielne. Tvorí na cestách, žije v Bratislave.

PhDr. Ľuboslav Moza, august 2018
http://www.klubsk.net/

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika