Jazyk

Listy - O skutočných úspechoch

Originalita je dnes vzácna a hľadaná.

Odkedy prednášam na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK, s veľkou pozornosťou sledujem vedomostnú a umeleckú úroveň študentov jednotlivých ročníkov. Poznal som, že rodina i rozhárané školské systémy a ich pedagógovia
dávajú deťom – žiakom veľmi málo. Úlohou vysokoškolského štúdia je učiť študentov rozmýšľať na základe získaných vedomostí. Na tejto katedre aj vďaka silnému pedagogickému potenciálu ide aj o to. Tvorivo vzdelávať a následne aj myslieť.

Tvorivosť je cnosťou každého z nás. Jedno, v akej oblasti pracuje. Človek by mal mať prácu, ktorá ho nielen živí, ale je mu aj koníčkom. Zdá sa to ako sen. Výnimky potvrdzujú pravidlo.

V každom ročníku vyrastá okrem študentov s dobrými pedagogickými predpokladmi aj niekoľko vzácnych umeleckých talentov. Už niekoľkokrát som písal o význame didaktického vzdelávania podporeného kreativitou. Niektorí absolventi sa strácajú v kolesách života, ale mnohí sa nielen výborne uplatnia, ale dokážu prebehnúť do oblasti jedinečnosti a originality.

Marta Kissová bola nedávnou absolventkou našej katedry. Dnes je v poradí druhou najlepšou umelkyňou v Maľbe roka 2017 /cena Nadácie VÚB/. Nedávno sa konala mimoriadne úspešná prehliadka umenia a dizajnu v Košiciach. Následne ten najlepší výber z nej v bratislavských Klariskách. Najväčšie úspechy zaznamenali Zuzana Zliechovcová a Dajana Rodriguez. Obe naše absolventky. Zuzka špičková šperkárka a Dajana dizajnérka kože a jej artefaktov. Fantastické na ich tvorbe je, že sú prvé.

Tak ako Marta Kissová dala v súčasnej tvorbe nový výraz tej maľbe, o ktorej mnohí dnes vravia, že v nej už nie je čo objavovať, a táto umelkyňa to dokázala. Cítim rozsah jej diela v miere vzniku nového tvorivého nielen potenciálu, ale výrazu, ktorý krásne prepája klasickú disciplínu s dneškom. Tak isto objavila Dajana Rodriguez novú silu výrazu slovenskej tradície a jej uplatnenie v dnešnom dizajne. Krásu ľudovej farby, tvaru, úspešnosti trvajúcej stáročia aplikuje do kabelky, opaska, vlastne do nášho života.

Zuzka Zliechovcová je originálna tvarom a výrazom ručne formovaného šperku. Jej meno sa stalo pojmom. V minimalizme výrazu, ale i v kráse dekoratívnosti kriviek a drahých kameňov vznikajú v jej rukách jedinečné diela, ktoré rozdávajú radosť.

Jaroslava Wurll Kočanová doslova fascinuje kolekciou farby, tvorivosti, originality a objavov. Objaviť slovenský ľudový ornament nikdy nebolo ťažké. Zložité bolo ho aplikovať v súčasnosti a uviesť do života. A táto umelkyňa to dokazuje všestranne a objavne. Taktiež patrí k tým prvým a viem, že úspech je jej budúcnosť.

Okrem hodnoty ich pedagogického pôsobenia sú majsterky umenia. Na ceste k profesionalite, ktorá je jedinečná a reprezentačná pre školu a spoločnosť.

PhDr. Ľuboslav Moza, december 2017
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_12_2017.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic