Jazyk

Listy - Štefan Polák

Štefan Polák je výtvarný umelec a fi lozof. On maľuje ľudský cit a krásu. Dve neuchopiteľné slová, vnímané každým z nás inak, a keď ich vyslovujeme, usmievame sa. Obdivujem jeho majstrovstvo, akým sa iba on dokáže zmocniť témy a vyjadriť ju tak, aby oslovila ľudí.

Je mimoriadnym umelcom. Hľadajúcim a objavujúcim. Talentovanou osobnosťou. Tvorcom, ktorý bravúrne zvláda farbu, kompozíciu i tvar obrazovej plochy. Štefan Polák vie veľmi dobre, že zážitok z každého umenia vychádza z jeho výrazu.
Schopnosti vyjadriť iným neznáme krásy i tajomstvá. Vytvoril množstvo obrazov s prívlastkom vzácne. Jeho umelecká cesta iba potvrdzuje autenticitu a originalitu autorského výtvarného prejavu.

Chcem tu zdôrazniť precízne diela v monumentálnej maľbe, ktoré autor vytvoril. Tvoria súčasť aj spoločenských interiérov, kde Štefan Polák je výtvarný umelec a fi lozof. On maľuje ľudský cit a krásu. Dve neuchopiteľné slová, vnímané každým z nás inak, a keď ich vyslovujeme, usmievame sa. Obdivujem jeho majstrovstvo, akým sa iba on dokáže zmocniť témy a vyjadriť ju tak, aby oslovila ľudí. Predovšetkým splývajú s osobnosťou diváka. Tam je dominanta jeho tvorby, fl uidum reality, myšlienok a žitia.

Istou rukou a zmyslom pre eleganciu tvaru tvorí grafi cké diela. Podobne aj kresbou nielen estetizuje záujem diváka, ale zároveň vypovedá sám pre seba posolstvá svojho bytia. Aj v sochárstve, ktoré iba podčiarkuje autorovu kreativitu a talent.

Otváral som mu jednu z jeho prvých samostatných výstav po absolvovaní vysokej školy. Pamätám sa na tie obrazy, mimoriadne zvláštne a krásne. Už vtedy sa zaradil do umeleckého prúdu náročnosti a obdivu. A ním sa pohybuje aj dnes. Lebo je výborný. Pretože cíti život a človeka tak pekne ako málokto. Obdivujem sa jeho tvorbe.

Štefan Polák sa narodil 18. decembra 1952 v Partizánskom. Vysokoškolské štúdium absolvoval u prof. Ladislava Čemického a doc. Františka Gajdoša na VŠVU v Bratislave, kde neskôr pedagogicky pôsobil na katedre maliarstva (1979–1986). Absolvoval niekoľko študijných pobytov v Paríži – Cité Internationale des Arts a École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs u prof. Zao Wou-Ki a prof. P. Greniera v roku 1982. Ako sám hovorí, vo svojej tvorbe sa snaží zachytiť svoje sny a okrem vyjadrovania sa prostredníctvom obrazov a farieb sa venuje i sochárskej tvorbe v technike bronzu. Zúčastnil sa viacerých sympózií – Medzinárodného výtvarného sympózia v Banskej Štiavnici v r. 1997 a Medzinárodného sochárskeho sympózia – Bronz '98 Galanta. V rokoch 2005–2009 výtvarne spolupracoval so ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Absolvoval množstvo kolektívnych, ale aj individuálnych výstav vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Belgicku a inde. Jeho diela sú zastúpené v mnohých galerijných a súkromných domácich a zahraničných zbierkach.

Je laureátom Identifi kačného kódu Slovenska.

PhDr. Ľuboslav Moza, máj 2018
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_5_2018.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic