Jazyk

Listy - Identita detstva

Každý z nás je spätý s najkrajším obdobím svojho života. Je ním najpravdepodobnejšie detstvo. Vtedy sme nepoznali problémy, konflikty a neistotu. Ako deti sme behávali po našich kopcoch a lúkach. Jesť nám dávala naša mama. A obdivovali sme nášho otca. A chvíle ticha. Ležali sme v tráve a obdivovali oblaky. V noci snili o tajomstvách mesiaca. A dokázali napísať svoje meno. Behali v krátkych nohaviciach. V nedeľu v bielych podkolienkach potom, čo nás zobudili rozhlasové rozprávky. Bez tohto obdobia by sme prežili život oveľa ťažšie. My ho vlastne potrebujeme. Keď strádame, trpíme, keď starneme alebo hľadáme útočisko kľudu a radosti proti stresu, napätiu a nepochopeniu. V každom z nás je táto skutočná rozprávka, ktorú potrebujeme. Preto sa k tomuto obdobiu vraciame.

Detstvo je identifikačným kódom jedinca i spoločenstva. Vedome či nevedome sa k nemu upíname po celý život. Identifikačný kód detstva. Je v každom z nás. Bez neho sa jednoducho nedá žiť. To, o čom píšem, prerastá celým ľudským životom. Vedeckou i umeleckou tvorbou. Je krásna taká rôznorodosť. Pestrosť kopcov a lúk a celého života. Obohacuje kultúru. Dáva jej správny smer. Čistotu a poznanie. Identifikačný kód Slovenska je symbolom objavov a poznania vlastnej identity. Vďaka nemu možno zablahoželať desiatkam jeho nositeľov, laureátov vedy a umenia, ktorí tvoria akýsi klub intelektuálov.

V slávnostných priestoroch hudobnej sály Bratislavského hradu boli v sobotu 21. októbra ocenení šestnásti noví laureáti už XI. ročníka Identifi kačného kódu Slovenska. Opäť potvrdili verejnosti jedinečnosť svojich vedeckých a umeleckých výkonov. Tvorbu, bez ktorej sa ani naša krajina nemôže zaobísť. Pokúsim sa v krátkosti postupne predstaviť laureátov. Viac sa dozviete z katalógu na www.artem.sk.

Ján Baláž – Nezastupiteľná postava československej hudobnej scény. Spevák, skladateľ, hráč na gitaru. Spoluzakladateľ hudobnej skupiny Modus a až do dnešných dní člen skupiny Elán. Obdržal mnoho cien a uznaní.

Ján Berky – Huslista svetových kvalít. Syn a pokračovateľ tradície otca, Jána Berkyho Mrenicu. Jedinečný hudobník. V súčasnosti umelecky vedie Diabolské husle. Zúčastňuje sa s jemu vlastným talentom a výrazom projektov etno music, v jazzovo-bluesových formáciách, bravúrne hrá klasickú hudbu. Jednoducho mimoriadny hudobník s množstvom ocenení.

Ján Bóry – Múdry predstaviteľ Slovenska v zahraničí. Ako veľvyslanec podporuje najmä prezentáciu nášho umenia v štátoch svojich misií. Usiluje sa priviezť aj kultúru z týchto oblastí k nám. Je fi lantrop. Zberateľ a milovník umenia.

Zuzana Sabo Glatzová – Doktorka, ktorá ide v prvých radoch príkladom orientácie na rodinného lekára. Vďaka vedeckému štúdiu a osobnostnému prístupu k pacientovi a znalostiam o celej jeho rodine dosahuje také výsledky, ktoré by mali byť nielen súčasťou, ale aj samozrejmosťou dneška.

Martin Huba – Herec svetového formátu. Režisér, pedagóg, humanista. Človek, ktorého talent je zároveň výrazom majstrovského podania každej hereckej úlohy. Umeniu reči a pohybu dáva charakteristický výraz už od šesťdesiatych rokov minulého storočia v kultovom Divadle na Korze v Bratislave. Umelec svoje úlohy nielen hrá, on nimi žije. Nositeľ mnohých cien.

Jana Hubinská – Krásna herečka. Nositeľka úsmevu a ľudskosti. Má mimoriadny talent, nezameniteľný herecký výraz. Multižánrová osobnosť našej scény. Na domácej i medzinárodnej pôde dosiahla veľké úspechy. Svedčia o tom aj mimoriadne
ocenenia. Má originálne zafarbený hlas, ktorý ju charakterizuje ako speváčku. Jemnú, kultivovanú pohybovú kultúru. A výrazný herecký akcent, ktorým charakterizuje každú svoju postavu. Žena plná energie, športu, skáče padákom, jazdí na
koni... Svojím životom je Jana jediná.

PhDr. Ľuboslav Moza, november 2017
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_11_2017.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic