Jazyk

Listy - Paulína Rajtáková

Objav je jedno slovo, ale nesmierne veľa znamená.

Stretol som mladú žiačku pred ukončením základnej školy. Chcem o nej nielen napísať, ale predovšetkým ukázať vám kúsok z toho, čo nazývam umením s veľkou perspektívou. Obrazy, ktoré toto dievča, dnes už študentka Strednej umelecko-priemyselnej školy maľuje.

Každá doba počas celej histórie ľudstva prinášala talentovaných ľudí. Niekedy vedela definovať generácie mimoriadne schopných a tvorivých osôb. Vnímam to ako jedno z mnohých príjemných prekvapení, ktoré ľudí stretajú. Patria k životu, tak ako k nemu patrí aj tvorba tohto dievčaťa, ktoré vyniká vnímaním sveta a vlastnej existencie s nesmierne zrelým a čistým názorom.

Paulína Rajtáková kreslí, maľuje, píše a študuje. S obrovským údivom vníma tento svet, ktorý ľudia skrúcajú iným smerom, ako by chcel ísť. Píše a rozpráva o jeho dnešnej hodnote-nehodnote a na vyjadrenie toho najzložitejšieho, čo slová nezobrazia, používa maľbu. Vyjadruje utváraním vlastného výrazu, rukopisu a textu umeleckého diela myšlienky začínajúceho mysliteľa. Vie sa zhostiť akejkoľvek témy. Dominuje však pocitovou maľbou s prevahou abstrakcie.

Paulína Rajtáková je dnes mimoriadne zaujímavou slečnou, ktorá s predstihom spoznáva a maľuje a dáva maľbám mladý, objavný výraz zvláštnych začiatkov, ktoré zaváňajú zrelosťou.

PhDr. Ľuboslav Moza, január 2017
http://www.klubsk.net/Listy/Listy_1_2_2017.pdf

Company profile

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry nielen doma ale aj v zahraničí. Okrem iného sa tiež zaoberá vlastnou tvorbou a organizovaním kultúrnych, vzdelávacích, benefičných, školiacich a študijných programov. Artem, o.z. podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Artem, o.z. úzko spolupracuje s Domom sociálnych služieb Prof. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza.

Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates on our events and new art works available...

captcha  

Contact us

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovak Republic

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovak Republic