Jazyk

Bernardína Lunterová, Karin Patúcová - Ty a ja

Tohtoročná "Nositeľka Identifikačného kódu Slovenska" vystavuje so svojou dcérou.

Bernardína Lunterová je predstaviteľkou výraznej a dodnes nedocenenej veľkej skupiny umelcov, ktorí vstúpili do výtvarného života začiatkom sedemdesiatich rokov minulého storočia. Ich nástup a formovanie programu je súčasťou aj dnešného umenia. Keramika v rukách tejto umelkyne žiari jemnosťou a krásou.

Štvrtok, 3.10.2013 o 18.00 hod. v Galérii Statua, Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava.

Narodila sa 27. apríla 1945 v obci Nevidzany, okres Prievidza. Študovala na Keramickej škole v Modre a na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave.

Bernardína Lunterová  bola už od začiatkov svojich umeleckých krokov rešpektovanou umelkyňou, s iným pohľadom na túto výtvarnú disciplínu. Vo vlastnom, subjektívnom svete tvorivej fantázie spájala skúmanie prírodných javov s  vnútorným vzťahom k poézii. Jej tvorba je preto citlivou básňou, zostavovaním pocitov  duše do výsledného diela. Preto jej plastiky fascinujú. Jemnosťou, ktorá siaha až k uvoľnenej zmyselnosti. Sú kultivovaným predstavením najkrajšej ľudskej túžby, po hodnotnom vývoji a poznaní. Krehké tvarové variácie balansujúce na hranici úžitkovej funkcie a dekoratívneho objektu. Nové možnosti modelácie objavuje v ukladaní a spájaní súvislých hlinených plátov. V novšej úžitkovej tvorbe osemdesiatich a deväťdesiatich rokov XX. storočia sa úplne vytratili. Dominantným sa stáva základný tvar “odtrhnutý” z  kusa porcelánovej masy a jemne premodelovaný. Produktmi jej súčasnej tvorivej etapy sú kruhy a štvorce skladané z veľkých plátov porcelánovo bielej hliny.

V roku 1978 získala Zlatú plaketu na Brnenskom veľtrhu, v roku 1982 Zlatú medailu na III. quadrienale v Erfurte a v roku 1985 zvíťazila v konkurze a získala cenu Ex aequo za architektonicko-výtvarné riešenie historického centra Lisabonu. Do roku 1989 realizovala mnoho samostatných výstav. Zúčastnila sa temer stovky spoločných výstav, nielen doma ale i v zahraničí. Jej diela sú súčasťou galerijných ale aj súkromných domácich a zahraničných zbierok.

Jej keramika je jemná a krásna ako autorka sama. Žije a tvorí v Bratislave.

Attachments:
Download this file (lunterova13_inf.doc)Informácia[Information]23 kB
Download this file (lunterova13_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]111 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika