Jazyk

Peter Dvorský - Z môjho fotoalbumu

Dovoľujeme si Vás pozvať na prvú fotografickú výstavu najvýznamnejšej osobnosti slovenského operného spevu, svetového tenoristu Petra Dvorského. Vernisáž výstavy sa uskutoční v predvianočnej atmosfére kľudu, harmónie a pohody ale i pomoci tým, ktorí to potrebujú. 6.12.2004 o 18.00 h. v priestoroch galérie Westend, Dúbravská cesta 2, Bratislava.

Komisár výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza. Na príprave výstavy spolupracovala akad. mal. Mária Bidelnicová. Programom slávnostného večera bude sprevádzať Gabriela Pirošková. Jeho kultúrnu časť hudbou obohatia žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy z Modry. Autogramiáda. Tombola. Recepcia.

Fotografie z vernisáže:

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika