Jazyk

Práce klientov DSS Rosa - My a náš svet

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že PhDr. Ľuboslav Moza predstaví dňa 26. mája 2009 (utorok) v skorých popoludňajších hodinách v priestoroch SNM na Žižkovej ulici 12 v Bratislave výstavu a novú knihu, ktorú dlhodobo pripravoval veľký kolektív ľudí, vedený riaditeľom DSS PhDr. Miroslavom Kuricom. Výstava pozostáva z prác klientov DSS Rosa.

Počas vernisáže bude uvedená kniha obrázkov a básní, textových úvah týchto detí s názvom My a náš svet. Výstava, ktorá potrvá do 31. mája 2009 je doplnená fotografiami študentov z VŠVU.

To zviera uteká o život z krajiny modrej oblohy ničenej katastrofami, zviera v tvári bez mimiky, ale strašne túžiace žiť, obkolesené ohňom a výbuchmi zemskej miazgy či vesmírnych asteroidov preskakuje potoky lávy, za ktorými tak ako vždy predtým vyrastú ľadovcové ihlany ďalšej doby ľadovej. To zviera je náš život. Neurčitý ale čistý. S bodkami rozkoší, náznakom panciera obrany proti zlu, s prenádherným závojom chvosta krásy a hrivou pevnou ako hory. To sme naozaj my. Vieme, čo robíme?

Čisté hodnoty umenia sa už desaťročia strácajú v prázdnom experimente. Ten prvý obraz človeka z Altamiry, úžasná Michelangellova Pieta, a veľká sila umenia detí s mentálnym a fyzickým postihnutím sú klenotmi dneška. Tieto deti vnímajú svet tak ako ho my nedokážeme pochopiť. Oni nielen že predstavujú v každom svojom obrázku ustavičnú potrebu lásky, ktorú by si ľudia mali dávať bez prestania inak zahynú. Tieto deti cítia a pocity sa v ich obrazoch stávajú vizionárstvom zajtrajška, či budúcnosti. V ich umení je tá pravda, ktorú sme vedome odhodili. Je to umenie čistoty a profesionality.

Attachments:
Download this file (rosa09_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]186 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika