Jazyk

Reč Obrazov

Pozývame Vás na reprezentačnú výstavu Reč Obrazov.

Asli Kutluay (Turecko), Zdenka Marie Nováková (Česká republika), Pavel Machotka (Česká republika – USA).

Kurátor výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza. Výstava je sprístupnená od 20. januára do 28. februára 2011 v „Galérii na schodoch“ Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Hodžova ul. č. 1, Nitra.

Attachments:
Download this file (rec10_poz.jpg)Pozvánka[Invitation]558 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika