Jazyk

Lýdia Jergušová-Vydarená: Zaliate do igelitu

Do igelitu zaliala autorka čas. Fotografie jedinečných, rozmerný, výtvarných originálov, ktorými presviedča našu i zahraničnú verejnosť o svojom ojedinelom talente. Lýdia Jergušová-Vydarená bola, aj je vynikajúca textilná výtvarníčka. Okrem fotografií a rozmerných tapisérií vystavuje autorka tiež grafiku a kresbu. 7.7.2005 o 18.00 hodine v priestoroch galérie, Štúrova 108, Modra.

Vernisáž je spojená so slávnostným uvedením novej knihy z pera MUDr. Pavla Breiera: Vincent Hložník.

Kultúrnu atmosféru obohatí vystúpenie skupiny Trio Famme.

Fotografie z vernisáže:

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika