Jazyk

Identifikačný kód Slovenska III

V našej Galaxii je 100 miliárd hviezd, a v našom tele ešte 100 krát viac buniek. Kto je potom väčší významom, počtom, dosahom? Vždy je všetko inak. A možno osud nejestvuje. Len náhoda. Preto ak chce pravda spoznávať sama seba musí sa stať lžou. Mať pravdu neznamená byť radikálny. A lžou získavame moc. Preto nejestvuje mať, ale len byť. Preto sa mi za tebou cnie, šťastíčko.

Zlí umelci svetu stále odpúšťajú. Skutočné umenie nezobrazuje ale žiari. V prílohe je pre Vás v slovenskom a anglickom jazyku pozvánka na návštevu vernisáže kultúrneho projektu s názvom Identifikačný kód Slovenska III. Dňa 2. júla 2009 o 18:00 hodine na Západnej terase Bratislavského hradu. Kurátor výstavy: PhDr. Ľuboslav Moza.

Na vernisáži bude každému umelcovi osobne odovzdané ocenenie "Nositeľ Identifikačného kódu Slovenska".

Vystavujúci autori: Bačík Emil | Bartošová Adriena | Beňačková Gabriela | Furková Zita | Hevier Daniel | Huszár Tibor | Ilavský Ján | Jakabčic Michal | Knap Miroslav | Krošláková Ivica | Kudlička Ján | Lukáč Milan | Polonský Marián | Prešnajder Marián | Rašla Milan | Rozložník Pavol

Fotografie z vernisáže:

Attachments:
Download this file (identifi09_kat.pdf)Katalóg[Catalogue]1531 kB
Download this file (identifi09_poz.pdf)Pozvánka[Invitation]153 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika