Miss Sypmatia 9. ročníka súťaže Miss Deaf World, 2009. Venuje sa tvorbe klasických, prevažne strieborných, šperkov i šatovým dekoráciám. Na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre absolvovala bakalárske štúdium v odbore technická mineralógia-gemológia a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2013 ukončila magisterské štúdium v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.

Výsledok 1 - 5 z 5