Jazyk

Perla dell'Adriatico 2007

Medzinárodná súťaž výtvarného umenia v Taliansku zahajuje svoj I. ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. apríla – 6. mája 2007 v priestoroch rezidencie hotela „Le Terrazze“. Medzinárodná súťaž výtvarného umenia je spojená s udelením medzinárodných cien.

Usporiadateľmi sú: Mesto Grottammare a Centrum umenia a kultúry “La Tavolozza“ v Taliansku v spolupráci so slovenským umeleckým združením Artem.

Mesto Grottamare (AP) v Taliansku je držiteľom najvyššieho ocenenia za starostlivosť a údržbu ako najkrajšie mesto Talianska. Cieľom usporiadateľov medzinárodnej výtvarnej súťaže „Medzinárodná cena umenia Perla Dell´Adriatico“ je rozvíjať kultúru s osobitným zreteľom na výtvarné umenie. Preto jej vytvárajú priestor aj touto formou súťaže spojenej s veľkolepou prehliadkou. Nad touto významnou kultúrnou prezentáciou prevzal záštitu prezident Talianskej republiky, Senát a ďalší významní predstavitelia.

Začiatok súťažnej prehliadky bude 21. apríla 2007 o 18.00 hodine. Výstava tejto súťažnej prehliadky bude prístupná v nasledujúcich dňoch od 16.00 do 20.00 hodiny s voľným vstupom.
V nedeľu, 6. mája 2007 sa o 11.00 hodine za účasti významných osobností a hostí uskutoční v priestoroch rezidencie hotela „Le Terazze“ slávnostné odovzdávanie cien.

Organizátori zabezpečujú, okrem štandardných postupov, ako je vytvorenie podmienok na 16 dňovú prezentáciu diel výtvarného umenia, tiež mediálnu propagáciu celej akcie, publikovaním v periodickej tlači, v rozhlase a v televíznej sieti. Pre každého účastníka bude pripravená dokumentácia (fotoreprodukcie diel vystavujúcich autorov v propagačných materiáloch vyhotovených z príležitosti tejto akcie), osvedčenie a potvrdenie účasti. Ďalej CD nosič s fotodokumentáciou zo zahájenia súťažnej výstavy ako aj z udeľovania cien (v prípade neúčasti na záverečnom ceremoniáli odovzdávania cien, organizátori ich zašlú do 30 dní, na náklady účastníkov, na ich adresu). Vystavené diela a umelci budú uverejnení vo virtuálnej galérii na dobu 1 mesiaca po skončení súťažnej výstavy na webovej stránke: www.latavolozzamarche.com.

Súťaže sa môžu zúčastniť umelecké diela vo všetkých výtvarných disciplínach. Maľba, grafika, plastika, keramika, textilné techniky, fotografia, vizuálne a multimediálne umenie. Od každého účastníka očakávame najviac 3 diela predpísaných maximálnych rozmerov i váhy (obrazy a grafiky s rozmermi minimálne 20x30 cm, maximálne 100x100 cm, aj s rámom. Výška sôch maximálne 115 cm, priemer do 70 cm a maximálna váha 20 kg). Hodnotiaca komisia bude predstavená počas záverečného ceremoniálu. Jej rozhodnutie je definitívne. V prípade Vášho záujmu treba potvrdiť osobnú účasť pri udeľovaní cien.

Organizátori venujú starostlivosti a ochrane diel maximálnu pozornosť, nemôžu však niesť zodpovednosť za krádež, poškodenie vandalmi, a pod. Je na rozhodnutí umelcov samotných, uzavrieť poistné zmluvy. V prípade udelenia niektorej z cien účastník súťažnej prehliadky „Perla Dell´Adriatico“ spravidla daruje organizátorom svoje dielo k ďalšej prezentácii pred medzinárodnou verejnosťou.

Účasť na medzinárodnej súťaži výtvarného umenia s názvom Medzinárodná cena umenia „Perla Adrie“ je veľkou príležitosťou priblížiť svoju tvorbu zahraničiu, predstaviť vaše výtvarné diela Európe.

Fernando Calva, v.r.
za Centrum umenia a kultúry La Tavolozza

Ľuboslav Moza, v.r.
za združenie Artem

Attachments:
Download this file (perlaadrie07_pri.doc)Prihláška[Registration]39 kB

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
+421 2 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika