Jazyk

Britt Boutros Ghali v Prahe

Čo najsrdečnejšie Vás vo veľkom časovom predstihu pozývame na pripravovanú vernisáž a zároveň touto cestou chceme požiadať o všestrannú podporu a propagáciu prezentačnej výstavy svetovoznámej umelkyne v Prahe a v okolí. Výstavu veľkej nórskej a zároveň svetovej umelkyne, trvalo žijúcej v Egypte pripravujú slovenské spoločnosti Artem - Prominens v pražskej galérii Nová Síň od 23.11. do 12. 12. 2010. Vernisáž sa uskutoční v utorok 23.11.2010 o 18.00 hodine. Autorka sa výstavy zúčastní spolu so svojím manželom.

Britt Boutros Ghali je pôvodom Nórka. Jej muž Rauf Boutros Ghali je Egypťan, senátor v egyptskom parlamente a bratom Boutrosa Boutrosa Ghaliho, bývalého generálneho tajomníka OSN. Diela autorky sú stále svetovou senzáciou. Sú mimoriadne cenené na celom svete. Aj preto, aj pre stúpajúcu hodnotu obrazy autorky kupuje prestížne Múzeum moderného umenia v LA v USA a mnohé ďalšie významné kultúrne ustanovizne. Táto výstava bude veľkou kultúrnou udalosťou pre Prahu. Aj preto sme dostali priestor v jednej z najlepších pražských galérií, vedľa Národního divadla. Práve hodnota a atraktívnosť rámcovo charakterizujú tvorbu jednej z posledných žijúcich svetových predstaviteliek abstraktného expresionizmu.

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika