Jazyk

Výstava Františka Ringa Čecha predĺžená

Osobnosť zostane osobnosťou a legenda legendou. Lebo je za nimi život a tvorba. Hodnota, o ktorej väčšina iba hovorí.

Preto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v Bratislave ojedinelá výstava Františka Ringa Čecha, ktorá sa koná v komornej galérii BCPB (viď priloženú pozvánku) je predovšetkým pre veľký záujem verejnosti predĺžená do 29. mája 2009. Veľmi nás to teší. Aj autora. Stále viac ľudí chce vlastniť jeho obrazy.

Šťastná žena mužovi zdanlivo všetko rozumie a trochu ho aj miluje. Šťastný muž miluje ženu viac ako svoj život a vôbec ho nezaujíma či jej aj rozumie. Aj o tom sú Ringove obrazy.

Profil spoločnosti

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Artem je najmä podpora rozvoja a propagácia slovenského výtvarného umenia a slovenskej kultúry doma i v zahraničí. Osobitne podporuje tvorbu mladých umelcov, ich umelecký rast a prezentáciu. Organizuje všestranné kultúrne aktivity, syntézu, prepájanie a mobilitu umenia a umelcov, osvetu v najširšom slova zmysle. Príkladom je jeden z mnohých vlastných projektov občianskeho združenia Artem, s názvom Identifikačný kód Slovenska. Realizuje kultúrne, vzdelávacie, benefičné, školiace a študijné programy. Úzko spolupracuje s Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya. Artem, o.z. založil PhDr. Ľuboslav Moza. Webovú stránku spravujú partnerské spoločnosti Prominens, s.r.o. a Artem, o. z.

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek! Ako prvý sa dozviete o pripravovaných podujatiach a nových umeleckých dielach v ponuke...

captcha  

Kontaktujte nás

Artem, o.z.
Cesta na Červený most 10
811 04 Bratislava
Slovenská republika

artem@artem.sk
02 5478 9416

Prominens s.r.o.
Pri suchom mlyne 24
811 04 Bratislava
Slovenská republika