Listy - Ľudmila Peterajová

Jej príbeh bol celoživotným hľadaním hodnoty umenia a tým aj ľudského života. Pozostáva z obrovského množstva stretnutí, v ktorých bolo mnoho poznania a objavovania. S československým výtvarným umením vyrastala, študovala ho, písala o ňom. Osobne poznala ateliéry všetkých umelcov obdobia slovenskej moderny i tých neskôr narodených. S jej odchodom odišla posledná odborníčka na túto výtvarnú dobu. Znalkyňa a múdra osoba, spolutvorkyňa pojmu „Generácia 1909 – Svedomie doby“.

Read more: Listy - Ľudmila Peterajová

Možno dnes vinšovať umeniu šťastný nový rok?

Umenie bolo i zostane súčasťou našej spoločnosti. Človek ho potrebuje, aby sa mu žilo nielen lepšie, ale aby žil hodnotnejšie. Preto sa do divadiel chodilo v oblekoch a dlhých dámskych róbach, na vernisáže vyzdobení viazankou či motýlikom a na koncerty ako na oslavu ľudského tvorivého ducha oblečení výnimočne vzácne. Okrem stále prítomnej malomeštiackej prestíže predstierať bohatosťou oblečenia vlastnú nulovosť šlo predovšetkým o pocit človeka vytvoriť výnimočnosťou sviatočného oblečenia predohru zážitku, ktorý sa tak veľmi líšil od bežného dňa.

Read more: Možno dnes vinšovať umeniu šťastný nový rok?

Listy - Dušan Grečner

„Životné dielo Dušana Grečnera je nesmierne atraktívne a pekné. Jeho výtvarná tvorba je rýdzim vlastným myšlienkovým bohatstvom s prívlastkom originality a fantázie. Poznám autora i jeho dielo desiatky rokov. Obdivujem ho. Dosiahol veľkosť umenia tým, že zostal sám sebou. Nepoznám umelca, ktorý by pracoval s takou škálou podnetov a výrazových prostriedkov ako on.

Read more: Listy - Dušan Grečner

Listy - Ladislav Berger

Maľba tohto autora je expresívna s farebná s topografickými pohľadmi na život a zem. Je metafyzická a zároveň žije umením minulého storočia, ktoré je stále mimoriadne a príťažlivé. Sú v nej fragmenty doby, umelecký príbeh so silou humanizmu a krásy. Identita, ktorú tak často prehliadame. Vzťah k miestu, kde sme vyrastali, súzvuk s ľuďmi. Mať talent je jedinečný prívlastok mimoriadnych ľudí. Nie každý ho však vie využiť, nie každý vyjadriť ním osobné posolstvo ľuďom. Ladislav Berger oslovuje divákov veľmi širokého spektra.

Read more: Listy - Ladislav Berger

Listy – Peter Mabe

Objavy sú čoraz zriedkavejšie. Nie je však pravda, že všetko už objavené bolo. Potvrdzuje to aj príbeh umelca, maliarskej osobnosti menom Peter Mabe, ktorého dielo teraz vstupuje medzi vás, aby vám povedalo, čo mnohí ešte neviete.

Read more: Listy – Peter Mabe

Listy - Gordana Turuk

Ľudia milujú sklo od jeho vzniku. Pre farebnú pestrosť a čistotu. Tento materiál je symbolom sily a krehkosti života. Je v ňom fantázia inovácií a objavov. Možno ním tvarovať vzácne umelecké diela i úžitkové artefakty. Sklo je ako láska. Keď sa rozbije, črepiny sa dajú zlepiť, ale originál to už nikdy nebude.

Read more: Listy - Gordana Turuk

Page 6 of 16